Omvattende integrale yogadocentenopleiding - Modules

 

Deze integrale yoga opleiding bestaat uit 7 modules van telkens 3 weekends.

Volgende yoga docentenopleiding start in het voorjaar 2018; data worden spoedig bekend gemaakt.

Module 1: Oefeningen, leerstappen en inhouden ter ontwikkeling van het hart als centrum van de persoonlijkheid

– Het hart als centrum van het ik, het zelfgevoel, de innerlijke rust, de vrijheid en de harmonie
– Het leren zich innerlijk centreren en toch een openheid naar buiten ontwikkelen.
– Het hart en het scheppend vermogen van de mens
– Het hart als chakra en als fysiek orgaan met de bloedsomloop.

Module 2: Oefeningen, leerstappen en inhouden ter ontwikkeling van een geordend, actief en vooruitstrevend wilsleven
– Het leren ontwikkelen van een gedifferentieerde spanningsverhouding in de yoga-houdingen: een stabiele basis, een actieve dynamische beweging en een lichte en ontspannen bovenromp
– Het ontwikkelen van een gezonde ordening en differentiatie tussen denken, voelen en wil.
– Het ontwikkelen van wijdte in het bewustzijn en in de adem door deze ordening in het lichaam en in het bewustzijn
– Het ontwikkelen van een gezonde spankracht in de rug + anatomie van de rug.
– Het ontwikkelen van een gezonde stofwisselingskracht + fysiologie van de buikorganen.

Module 3: Oefeningen, leerstappen en inhouden ter ontwikkeling van concentratie en vormgevend vermogen in het denken.
– Het concentratieproces als losmakingsproces, losmaking en nieuw begin of het ontwikkeling van openheid tegenover het nieuwe.
– Het ontwikkelen van vrijheid en helderheid in het denken, en het denken als vormgevende kracht.
– Het zenuwstelsel als drager van het bewustzijn en de fysiologie van het zenuwstelsel

Module 4: Oefeningen, leerstappen en inhouden ter ontwikkeling van nieuwe levenskrachten.
– De wetmatigheden van het zogenaamde levenskrachtenlichaam of etherlichaam.
– De verschillende energieën en hun verhouding tot de elementen warmte, licht/lucht, water en aarde.
 – Hoe bouwen we prana-energie en deze 4 levenskrachten op?

Module 5: Oefeningen, leerstappen en inhouden ter ontwikkeling van een vrijer ademleven.
– Verschillende manieren van omgaan met de ademhaling: de gestuurde adem versus de vrije ademhaling.
-De ademhaling in relatie tot het lichaam en in relatie tot het denken, het voelen en de wil.
– De 4 dimensies van de ademhaling en hun specifiek karakter: buikademhaling, flankenademhaling, hart/borstkas-ademhaling, sleutelbeenademhaling
– fysiologie van het ademapparaat

Module 6: Spiritualiteit en filosofie.
– de traditionele yogasystemen en hun doelgerichtheid binnenin hun tijd en cultuur.
– Inzichten in de bhagavat Gita en kennis omtrent de raja-yogaweg van Patanjali.
– Het ontwikkelen van een synthese en sociale integratie in een hedendaagse yogaweg
– De nieuwe yogawil of het nieuwe yogagewaarworden van Heinz Grill
– De geesteswetenschap of antroposofie van Rudolf Steiner
– Het leren studeren, opnemen en omzetten van spirituele gedachten in het sociale leven en in de yoga-houdingen.

Module 7: Verschillende vormen van pedagogie en de kunst van het lesgeven vanuit een inhoud.
– Het leren opbouwen van yogalessen en yogacursussen vanuit een concrete inhoud.
– het leren corrigeren van de yoga-houdingen (doen we ook reeds in de andere modules).
– Het leren demonstreren en aanbrengen van de yoga-houdingen (doen we ook reeds in de andere modules).
– Verschillende vormen van pedagogie volgens de kwaliteiten dat we willen bevorderen bij de deelnemers: de zonnepedagogie of pedagogie van het hart, venuspedagogie of pedagogie van de nieren, de mercuriuspedagie, de jupiterpedagogie, …..