Welkom op de website van Yogaschool Trikon

Trikonasana - driehoekshouding


 

 

 

Yogaschool Trikon werd in 1992 opgericht en wordt gerund door Rudy Vancoillie. Ze is geëvolueerd tot een welgekende yogaschool met een groot aanbod gedegen yogalessen in Vlaanderen. De school heeft een eigen esthetische yogaruimte te Beernem waar diverse cursussen, workshops en yoga-opleidingen doorgaan. Verder zijn er tal van yogaleraren en - leraressen werkzaam in Vlaanderen die aan de Trikon Yogaschool hun yogalerarenopleiding gevolgd hebben.
 
De bedoeling is een niet richtingsgebonden aanbod aan te reiken waarbij de diverse leer- en ontwikkelingsmogelijkheden vanuit concrete samenhangen en gedachten centraal staan. De klemtoon ligt op de ontplooiing van het eigen individu en niet zozeer op het louter aanleren van diverse yogatechnieken of volgen van een bepaalde yogaleer.
 
De positieve effecten van de yoga-oefeningen op de lichamelijk, energetisch en psychisch niveau worden beduidend verruimd indien het leren en ontwikkelen, en de eigen scheppende bewustzijnsactiviteit centraal staan. Vanuit het idee van "de nieuwe yogawil" (*) worden de yoga-oefeningen op een zeer esthetische manier vanuit gedachten vormgeven en verkrijgen ze op die manier een diepere zin en betekenis. Een dergelijke yogapraktijk werkt niet alleen zeer heilzaam en opbouwend, maar ook sterkend en verruimend op het denken, het voelen en de wil. De oefenwijze leidt tot nieuwe gewaarwordingen en mogelijkheden voor het sociale leven. Je ontwikkelt als individu een concreet, helder, vrij, geordend en opbouwend relatievermogen naar buiten toe.

(*) 'Nieuwe yogawil': Grondlegger Heinz Grill

Schrijf je in voor de nieuwsbrief