Welkom op de website van Yogaschool Trikon

'Start to yoga'

En begin met een 3-beurtenkaart of ga er voor met een 10-beurtenkaart.
Doorlopend yoga lessen te Brugge, Beernem, Oostende, Veurne en Torhout 
Klik op de steden voor meer info.

Yoga-opleiding vanaf voorjaar 2018

Deze boeiende en ruime yogaleraar opleiding bestaat uit 7 modules van 3 weekends.


parivrtta trikonãsana - de gedraaide driehoekshouding

Deze yoga houding drukt wijdte en expansie uit tussen boven en onder.
Het beeld van een synthese tussen geestelijke wijsheid en de fysieke handeling.
Sociaal leerproces
Een handeling die vanuit de wijdte van het bewustzijn vertrekt kan in de wijdte eindigen.
Een handeling die vanuit een engte begint eindigt in een nog grotere engte en spanning.

 

 

Yoga als leerschool voor het bewustzijn en het leven

Yogaschool Trikon werd in 1992 opgericht en wordt gerund door yogaleraar Rudy Vancoillie. Ze is geëvolueerd tot een welgekende yogaschool met een groot aanbod gedegen yogalessen in Vlaanderen, nl. in Beernem, Brugge, Oostende, Veurne en Torhout. De school heeft een eigen esthetische yogaruimte te Beernem waar diverse cursussen, yogaworkshops en yoga-opleidingen doorgaan. Verder zijn er tal van yogaleraren en - leraressen werkzaam in Vlaanderen die aan de Trikon Yogaschool hun yogadocenten opleiding gevolgd hebben.
 
De bedoeling is een niet richtingsgebonden aanbod aan te reiken waarbij de diverse leer- en ontwikkelingsmogelijkheden vanuit concrete samenhangen en gedachten centraal staan. De klemtoon ligt op de ontplooiing van het eigen individu en niet zozeer op het louter aanleren van diverse yogatechnieken of volgen van een bepaalde yogaleer.
 
De positieve effecten van de yoga-oefeningen op de lichamelijk, energetisch en psychisch niveau worden beduidend verruimd indien het leren en ontwikkelen, en de eigen scheppende bewustzijnsactiviteit centraal staan. Vanuit het idee van "een nieuwe yogawil" (*) worden de yoga-oefeningen op een zeer esthetische manier vanuit gedachten vormgeven en verkrijgen ze op die manier een diepere zin en betekenis. Een dergelijke yogapraktijk werkt niet alleen zeer heilzaam en opbouwend, maar ook sterkend en verruimend op het denken, het voelen en de wil. De oefenwijze leidt tot nieuwe gewaarwordingen en mogelijkheden voor het sociale leven. Je ontwikkelt als individu een concreet, helder, vrij, geordend en opbouwend relatievermogen naar buiten toe.

(*) 'Een nieuwe yogawil':
Deze term werd vooreerst gebruikt door Rudolf Steiner in een voordracht waar hij over een nieuwe yogacultuur voor de toekomst spreekt. Heinz Grill heeft dan later wezenlijke bijdragen geleverd voor het praktisch en inhoudelijk uitwerken van een nieuwe yogawil.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang 2 tot max. 4 maal per jaar nuttige info's over de activiteiten van Yogaschool Trikon, alsook wat inhoudelijke informatie i.v.m. yoga en yoga-oefeningen en aanverwante thema's.