Yoga als scheppend actieve oefeningsweg voor lichaam, ziel en geest


trikonãsana - de driehoekshouding

Deze yoga-houding drukt het idee van de wijdte of expansie van het bewustzijn uit.
De wijdte is ook het resultaat van een ordening of driegeleding.
Want de bovenromp is ontspannen, licht en vrij.
De middenromp is dynamisch of actief.
De stand vormt de stabiele rustige basis.

De aangeboden yogacursussen worden op basis van het idee van 'een nieuwe yogawil' vormgegeven. De zogenaamde nieuwe yogawil is nu niet zozeer een nieuwe yogatechniek of een weg met nieuwe oefeningen. Het begrip duidt veeleer op een nieuwe yogacultuur met een andere vertrekpunt dan de traditionele yoga.

Vanuit het idee van een nieuwe yogawil worden als een kunstzinnig-esthetische oefenweg, waarbij diverse logische gedachten via de eigen bewustzijnsactiviteit tot uitdrukking gebracht worden in de lichamelijke vorm. Het idee is dus dat gedachten of voorstellingen in de yoga-oefening concreet omgezet worden.

Als basis worden de diverse klassieke yogahoudingen van de hatha-yoga beoefend. Hierbij wordt er in een les gekeken voor een ritmische afwisseling tussen statische rustgevende houdingen en dynamische activerende yoga-oefeningen, alsook tussen eenvoudige en moeilijke variaties of verder ook tussen inhoudelijke verdieping en fysieke omzetting.

Het idee van het klassieke yogasysteem is kort gezegd om via het lichaamswerk en de ademtechniek tot een harmonie, opwekking en centering van de lichaamsenergieën te komen en op die manier tot een rust, kalmte en concentratie in het het hoofd of denken te komen, en eveneens tot een rustige innerlijkheid in het voelen te komen. Op die manier komt er ook ontspanning en ontlasting van het lichaam en het zenuwstelsel tot stand. Het resultaat ontstaat via het lichaam door de vorm van lichamelijke uitvoering.

Bij het idee van een nieuwe yogawil echter staat de directe en productieve activiteit van het bewustzijn met het denken, het voelen en de wil centraal. Het systeem is kort gezegd dat vanuit het ontwikkelen van voorstellingen de yoga-oefeningen en de gewaarwordingen vormgegeven worden. Het ontwikkelen en sterken van de vormgevende capaciteit van het ik en het bewustzijn zelf staat dus centraal. Vanuit de gecreëerde gedachte of voorstelling wordt de oefening uiteindelijk via de gewaarwording tot in het fysieke gevormd. Deze zeer levendige en concrete bewustzijnsactiviteit werkt uitermate heilzaam, harmoniserend, rustgevend, ontspannend en opbouwend op het lichaam, de levenskrachten, de ademhaling en het zenuwstelsel. Het resultaat ontstaat vanuit de eigen bewustzijnsactiviteit.

In mijn lessen staat het leren en zich ontwikkelen centraal. We willen vooruitgang maken op zowel lichamelijk, bewustzijns- en geestelijk vlak. Naast het uitvoeren van de oefeningen is het leren kennen van de betekenis en samenhang van de oefening belangrijk. De inhoudelijke verdieping en het zich onderzoekend bezighouden met de diverse samenhangen van de oefeningen verrijkt en verruimt de yogapraktijk. Deze leer- en ontwikkelingsstappen werken opbouwend en versterkend op de persoonlijkheid en we kunnen ze verder ook in het sociale leven integreren. Ze verrijken het sociale leven en geven het sociale leven een diepere zin, inhoud en betekenis.

Het idee van een nieuwe yogawil werd vooreerst gebruikt door Rudolf Steiner (antroposofie) in een voordracht waar hij over een nieuwe yogacultuur voor de toekomst sprak. Later heeft Heinz Grill dat idee verder praktisch en inhoudelijk vormgegeven. Heinz Grill is spiritueel leraar en van opleiding 'Heilpraktiker' en yogaleraar. Meer info over Heinz Grill vind je op deze website onder de rubriek 'Grondlegger'.