Yoga & esthetische bewegingsvorming te Torhout

Wekelijkse yoga lessen voor iedereen te Torhout

Telkens op donderdag van 10u tot 11u15 vanaf 10 september
Je kan altijd later instromen.

Organisatie: Sint Rembert, Vorming TIC. Klik hier voor info en inschrijvingen.

PROEFLES:
De eerste les mag je GRATIS meevolgen als proefles en nadien beslissen of je de volledige reeks volgt of niet. Maar je kan ook later instromen met een proefles. Stuur voor een proefles een mail naar: info@vormingticrembert.be

Plaats: Velodroom Torhout, Bruggestraat 29, Torhout (zaal boven de tribune van het voetbalveld)

Cursusbijdrage: Lessenreeks 14 lessen, 114,- euro (= 12 lessen + 2 gratis lessen)

Lesgever: Rudy Vancoillie, professioneel yogadocent sedert 1991

Bij ernstige fysieke of psychische problemen vraag je best vooraf het advies van een arts, psycholoog of bevoegd persoon.

De yoga-oefeningen

 • De yoga-oefenwijze werkt rustgevend, opbouwend en versterkend op het zenuwstelsel.
 • Je leert de ademhaling vrijer, dieper en voller toelaten..
 • Zowel de rug alsook de benen worden stabiel, soepel en dynamisch. 
 • De levenskrachten worden opgebouwd, de vitaliteit verhoogd.
 • het immuunsysteem wordt gesterkt.
 • De yoga-oefeningen vormen een leerschool voor het bewustzijn en het sociale leven.
 • Je leert het denken, het voelen en de wil beter ordenen en hanteren.
 • Het denken wordt helderder, het voelen inniger en de wil natuurljker.
 • Het eigen 'ik' wordt gesterkt en je ontwikkelt een gezond zelfgevoel.
 • Je leert de yogahoudingen bewustsactief en vanuit concrete gedachten/voorstellingen op een esthetische manier vormgeven.
 • Hierdoor wordt het eigen scheppend of vormgevend vermogen gesterkt.
 • Je ontwikkelt nieuwe gewaarwordingen die ook verrijkend werken voor het leven.

De yogalessen

 • De yogalessen zijn voor iedereen geschikt, beginners en matig gevorderden.
 • Tijdens de lessen leer je diverse dynamische opwekkende yoga-oefeningen alsook statische rustgevende yogahoudingen.
 • De lessen zijn zeer concreet en worden thematisch vormgegeven.
 • Je wordt vakkundig begeleid en persoonlijk gecorrigeerd tijdens de oefeningen.
 • Je leert de correcte fysieke uitvoering en spanningsverdeling van de afzonderlijke oefeningen nauwkeurig kennen.
 • De oefeningen worden veelvoudig aanschouwelijk gedemonstreerd en uitgelegd.
 • De lessen zijn een vorm van sociaal proces waarbij vragen en eigen wensen welkom zijn.
 • De betekenis, de samenhang en het leerproces van de oefeningen worden verduidelijkt.
 • De lessen zijn leer- en ontwikkelingsgeoriënteerd.
 • Er wordt niet gestreefd naar een vorm van verzinken in jezelf want dit werkt eerder verzwakkend, veeleer zijn heldere bewustzijnsvormen en leerstappen het leerdoel.

Er zijn nog geen foto's beschikaar'