Zielsoefeningen ter verrijking en sterking van het bewustzijnsleven

Bewustzijns- en meditatie scholing

Scholing met praktische ziels- of bewustzijnsoefeningen ter ontwikkeling, sterking en verrijking van het denken, het voelen en de wil.

Deze bewustzijns- of meditatiescholing is een soort van kleine opleiding die gedacht is voor mensen die de basisprincipes van het ontwikkelen van bewustzijnsleven uitgebreid willen leren kennen. Zodat je vervolgens met een gedegen kennis van zaken dergelijke oefeningen zelf kan vormgeven thuis. De scholing is ook interessant voor mensen die yoga- of meditatielessen geven. Verder voor mensen die therapeutisch werkzaam zijn en hun kennis willen uitbreiden. De oefeningen hebben namelijk een zeer stabiliserend effect op de psychische gesteldheid en dragen ook tot een opbouw van levenskrachten en een betere gezondheid bij.

Je zal het bewustzijn met het denken, het voelen en de wil beter kennen en bewegen. Je leert het concentratieproces ter dege kennen en ontwikkelen Verder leer je je waarnemingsvermogen en gedachteleven beter sturen, vormgeven en met elkaar coördineren. Je ontwikkelt een klaarder, vrijer, objectiever en rijker voorstellings- en gewaarwordingsvermogen.

Er worden diverse zielsoefeningen aangeleerd die versterkend en ordenend werken op het mentale bewustzijn en uitermate verrijkend zijn voor het gewaarwordingsleven.

TE BEERNEM: Yogaschool Trikon, Bloemendalestraat 111
Begeleiding: Rudy Vancoillie, yogadocent.

Voorjaar 2020Schrijf je online in via deze link
Als de online inschrijving niet lukt stuur me dan een mail met je gegevens: info@yogaschooltrikon.be

Tijdens deze scholingen worden volgende zaken geleerd:
- Het mensbeeld met het ik (geest), de ziel (bewustzijn), het etherlichaam (prana-energie) en het fysiek lichaam
- Het bewustzijn met het denken, het voelen en de wil
- De vormgevende krachten van het denken
- Het ontwikkelen van een rijker gewaarwordingsleven
- Het concentratieproces als losmakings- en differentiatie principe
- Hoe bouw je etherkrachten of levenskrachten op en hoe ontwikkel je gewaarwordingen voor de diverse etherkrachten (levenskrachten)
- Heilzame werking van dergelijke ziels- of bewustzijnsoefeningen op de psyche en de verschillende lichamelijke systemen.
- Enkele yogahoudingen en bewegingsoefeningen als zielsoefening
- Diverse mentale waarnemings- en gewaarwordingsoefeningen als zielsoefening
- Inhoudelijke meditatie-oefeningen

Je zal ook opdrachten krijgen om oefeningen tussenin thuis te doen en lectuur meekrijgen om zelf na te lezen en te studeren.

Meer info:
- De yogahoudingen worden in de zin van vormgevende oefeningen vanuit voorstellingen geleerd waarbij het lichaam een uitdrukkingsmiddel is van het eigen bewustzijnswerk. Vanuit voorstellingen komen we tot gewaarwordingen en tot het omzetten van de beweging.
- De waarnemings- of zielsoefeningen zijn oefeningen waarbij de waarneming voor een bepaalde voorgenomen tijd gericht wordt tot een bepaald object of zaak. Dit kan een persoon zijn, een plant, een dier, een kunstwerk, een gebouw, ... . De waarneming wordt hierbij goed gestuurd door gedachte-voorstellingen. Deze oefeningen leiden tot meer rust, helderheid en ordening in het bewustzijn. Door middel van deze oefeningen ontwikkelen we rijkere gewaarwordingen omtrent het waargenomen object in tegenstelling tot vluchtige indrukken of diverse emoteis. Gewaarwordingen verrijken het bewustzijn en werken rustgevend en stabiliserend. Ze zijn helemaal anders van natuur dan de normale op en neer golvende emoties die we kennen en die eerder onrust brengen in het bewustzijn. De oefeningen werken opbouwend op de levenskrachten en stabiliserend op het zenuwstelsel.

- De meditatie-oefeningen zijn oefeningen waarbij we ons richten tot een idee of inhoud. Als inhoud nemen we een spirituele logische samenhang. De meditatie-oefeningen zijn niet te begrijpen als typische oefeningen waarbij ons naar binnen keren of richten. Het zijn veeleer oefeningen waarbij je je naar buiten leert bewegen en voor een bepaalde voorgenomen tijd een gedachte-inhoud in de klare voorstelling leert houden. Je leert een gedachte of inhoud die je tot hiertoe nog niet kent of ten volle vat, langere tijd in de voorstelling te houden.

Wanneer we dergelijke yoga, ziels- en meditatie-oefeningen regelmatig uitvoeren leiden ze geleidelijk aan tot een meer geordend en rustig waarnemingsvermogen en tot meer levendigheid in de bewustzijnsbewegingen in de relatie naar buiten toe. We treden helemaal anders in relatie met de buitenwereld. De oefeningen sterken en verrijken het denken, het voelen en de wil. Eens we de basisprincipes kennen kunnen we gemakkelijk dergelijke oefeningen zelf uitvoeren.