Zielsoefeningen ter verrijking en sterking van het bewustzijnsleven

Open lessen voor iedereen - najaar 2019

Tijdens deze sessies leer je het bewustzijn met het denken, het voelen en de wil beter kennen en bewegen. Je leert wat concentratie is en hoe je concentratie kan onwikkelen. Verder leer je je waarnemingsvermogen en gedachteleven beter sturen, vormgeven en met elkaar coördineren. Je ontwikkelt een klaarder, vrijer, objectiever en rijker voorstellings- en gewaarwordingsvermogen.

Er worden diverse zielsoefeningen aangeleerd die versterkend en ordenend werken op het mentale bewustzijn en zeer verrijkend zijn voor het gewaarwordingsleven.

TE BEERNEM: Yogaschool Trikon, Bloemendalestraat 111
Begeleiding: Rudy Vancoillie, yogadocent.


Najaar 2019
Aangepaste Data !!!
- Vrijdagavond 8 november
- Vrijdagavond 15 november
- Vrijdagavond 13 december
- Vrijdagavond 20 december
Telkens van 19u30 tot 20u45

Cursusbijdrage:
- Losse sessie: 10 euro
- Of een beurt op je beurtenkaart indien je een beurtenkaart hebt van de yogalessen

Schrijf je online in en vermeld welke data je wenst te komen:
Klik hier om online in te schrijven
Als de online inschrijving niet lukt stuur me dan een mail met je gegevens: info(at)yogaschooltrikon.be

Tijdens de avonden worden volgende oefeningen gedaan:
- Enkele yogahoudingen en bewegingsoefeningen als zielsoefening
- Enkele mentale waarnemings- of zielsoefeningen
- Eén inhoudelijke meditatie om af te sluiten.

Er wordt telkens ook voldoende uitleg gegeven en er is ook gelegenheid om vragen te stellen of je wensen te uiten wat je precies beter wil leren.

- De yogahoudingen worden in de zin van een scholing voor de geest en het bewustzijn geleerd waarbij het lichaam een uitdrukkingsmiddel is van het eigen bewustzijnswerk.

- De waarnemings- of zielsoefeningen zijn oefeningen waarbij de waarneming voor een bepaalde voorgenomen tijd gericht wordt tot een bepaald object of zaak. De waarneming wordt begeleid door bepaalde gedachte-voorstellingen. Deze oefeningen leiden tot meer rust, helderheid en ordening in het bewustzijn. Door middel van deze oefeningen ontwikkelen we ook ware gewaarwordingen. Gewaarwordingen verrijken het bewustzijn en werken rustgevend en stabiliserend. Ze zijn helemaal anders van natuur dan de normale op en neer golvende emoties die we kennen en die eerder onrust brengen in het bewustzijn. De oefeningen werken opbouwend op de levenskrachten en stabiliserend op het zenuwstelsel.

- De meditatie-oefeningen zijn oefeningen waarbij we ons richten tot een inhoud. Als inhoud nemen we een spirituele logische samenhang. De meditatie-oefeningen zijn niet te begrijpen als typische oefeningen waarbij ons naar binnen toe keren of in onszelf verzinken. Het zijn veeleer oefeningen waarbij we voor een bepaalde voorgenomen tijd een gedachte-inhoud in de klare voorstelling leren houden. Waarbij we de eigen geest projectievrij en voorstellend naar deze inhoud toe leren bewegen Deze gedachte-inhoud verrijkt uiteindelijk het eigen bewustijn en gewaarwordingsleven.

Wanneer we dergelijke yoga, ziels- en meditatie-oefeningen regelmatig uitvoeren leiden ze geleidelijk aan tot een meer geordend en rustig waarnemingsvermogen en tot meer levendigheid in de bewustzijnsbewegingen in de relatie naar buiten toe. De oefeningen sterken en verrijken het denken, het voelen en de wil. Al de oefeningen zijn eenmaal geleerd gemakkelijk thuis uit te voeren.
 
De oefeningen worden niet alleen uitgevoerd, je leert hun zin en betekenis, alsook hun heilzame waarde kennen.