Omvattende integrale yoga-opleiding - info
Omvattende yogalerarenopleiding volgens het idee van de nieuwe yogawil
Te Beernem (Brugge) o.l.v. Rudy Vancoillie

 
De opleiding bestaat uit 7 modules van 3 weekends. De modules kunnen ook apart als bijscholing of ter persoonlijke verdieping gevolgd worden. Deze zeer gefundeerde, intensieve en omvattende hedendaagse yogadocentenopleiding bestaat uit 250 effectieve lesuren en duurt 2 jaar. Daarnaast rekenen we op minimum 100 uren eigen studie en yoga-beoefenen thuis en het maken van een eindwerk. Dus een totaal van 21 weekends. Lesuren: op zaterdag van 9u tot 18u en op zondag van 9u tot 13u

Volgende yoga lerarenopleiding start in september 2018 met een algemeen inleidingsweekend, 
Voorbereidende module van 3 zaterdagen in het voorjaar. Data worden spoedig bekend gemaakt.

  1. Gefundeerde, professionele en diepgaande opleiding die tot een ruime en levendige vakkundige expertise leidt.
  2. Integrale, hedendaagse en westers georiënteerde opleiding waarbij de mens in zijn totaliteit bekeken wordt. We vertrekken vanuit het vierledig antroposofisch mensbeeld en leren de samenhangen en wetmatigheden in de yoga-oefeningen en in het leven kennen: Het ‘ik’ of de scheppende geesteskracht van de mens - Het bewustzijnslichaam met het denken, het voelen en de wil – Het energetisch lichaam of etherisch lichaam en zijn wetmatigheden – Het zichtbare fysieke lichaam en zijn wetmatigheden.
  3. Het toepassen van technieken staat niet in de voorgrond, maar veeleer het eigen bewustzijnswerk en de sterking en ontwikkeling van het denken, het voelen en de wil. De oefeningen betekenen op die manier een directe en concrete leerschool voor het sociale leven.
  4. Je leert de yoga-oefeningen op heel verschillende vlakken kennen en onderrichten: Zoals: de juiste fysieke spanningsverhoudingen, de therapeutische betekenis, de zin en betekenis van de afzonderlijke houdingen, de relatie tot de chakras, de leerschool voor het sociale leven, …
  5. Je leert de betekenis en de bewustzijnscapaciteiten van de verschillende chakra’s kennen en vervolgens ook tot uitdrukking brengen in de oefeningen en het sociale leven.
  6. De ontwikkeling en de vrijheid van het individu staat centraal, er is geen groepsoriëntering, geen bepaalde leer die passief verder gezet wordt, maar er wordt gewerkt rond diverse gedachten en samenhangen waarbij het de bedoeling is om zelf inzichten in de samenhangen te krijgen. Dit maakt de mens vrij.
  7. Er wordt veel aandacht besteed aan de pedagogie en verschillende mogelijkheden om lessen actief en op een boeiende leerzame manier vorm te geven.  Er wordt hierbij ook veel belang gehecht aan het goed leren corrigeren van de yoga-oefeningen op verschillende vlakken. 

Yogaschool Trikon Bloemendalestraat 111 - 8730 Beernem Telefoon: +32(0)499/38 69 03 | Websitemap