Integrale en omvattende yogalerarenopleidingGa naar www.yoga-opleiding.be voor meer info, data en prijzen.

De yoga-opleiding is zowel geschikt voor mensen die effectief yogaleraar willen worden alsook voor mensen die zoeken naar een individuele ontwikkeling. Ze is ook geschikt voor mensen in de sociale sector of met een therapeutisch georiënteerd beroep.

Voor wie zoekt naar een ruime, concrete en gefundeerde vakkennis
Je ontwikkelt vakkennis omtrent de verschillende dimensies van de yoga-houdingen en het leven.
- Een goede praktische vakkunde omtrent de yoga-oefeningen en gedegenheid in de eigen yogapraktijk
- Een ruime inhoudelijke vakkennis van de diverse samenhangen
- Leerstappen die de afzonderlijke yogahoudingen in zich dragen voor het sociale leven
- De chakra's en hun ontwikkelingsmogelijkheden, de bewustzijnscapaciteiten van de verschillende chakra's leren kunstzinnig tot uitdrukking brengen in de oefenpraktijk.

Je leert het vierledig mensbeeld en de boeiende samenhangen concreet kennen:
1. Het eigen 'ik' met de scheppende en vormgevende mogelijkheden van de mens
2. Het bewustzijn met de 3 bewustzijnskrachten: het denken, het voelen en de wil
3. Het energetische lichaam of zogenaamd 'etherlichaam' en de 4 etherkrachten in analogie tot warmte, licht, water en aarde
4. Het fysieke lichaam (anatomie en fysiologie)

Voor wie zoekt naar ontwikkeling en levendige leerprocessen
In mijn yoga-opleidingen staat de individuele ontwikkeling centraal. De vakkennis moet levendige vakkennis worden, niet gewoon kennis een bepaalde yogamethode en wat filosofische achtergronden.
Zo wordt er gewerkt rond het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden, een eigen levendig inzicht in de samenhangen, omzetten van diverse samenhangen en gedachten tot in de vorm, dus tot in de asanakunde, ontwikkelen van nieuwe en heilzame gewaarwordingen, concrete ontwikkelen en tot uitdrukking brengen van de chakra's in de yogahoudingen, ...

Je leert de yogahoudingen niet zozeer louter technisch uitvoeren volgens een bepaalde methode, maar veeleer vanuit het bewustzijn en gedachten actief en esthetisch vormgegeven. Deze vormgevende activiteit werkt uitermate heilzaam en sterkt het denken, het voelen en de wil. 

Voor wie zoekt naar creatieve onderrichtsmogelijkheden
Je ontwikkelt inzicht omtrent de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de de afzonderlijke yoga-houdingen en oefenwijze.
Je leert van daaruit dus ook creatieve leerprocessen aan te reiken in je lessen. De yogahoudingen zijn niet enkel fysieke oefeningen ze zijn veeleer oefeningen voor het bewustzijn en een leerschool voor het sociale leven.

Voor wie de chakra's in hun integrale samenhang willen leren kennen en ontwikkelen.
Je leert de 7 chakra's op een integrale, concrete en omvattende manier kennen. Ieder afzonderlijk chakra draagt bepaalde ontwikkelingsmogelijkheden in zich of bepaalde bewustzijnskwaliteiten en gewaarwordingen die wachten op hun ontwikkeling. Je leert de diverse bewustzijnskwaliteiten en gewaarwordingen heel praktisch tot uitdrukking brengen in de yogapraktijk. Deze kwaliteiten vormen ook een basis voor het sociale leven. Hun ontwikkeling draagt ook bij tot een opbouw van de gezondheid en de levenskrachten.

Ga naar www.yoga-opleiding.be voor meer info, data en prijzen.