yogalerarenopleiding

Ga naar www.yoga-opleiding.be voor meer info, data en prijzen.

De hier aangeboden yoga opleiding is een zeer integrale, omvattende en hedendaags georiënteerde yoga opleiding.

Ze is zowel geschikt voor mensen die later yogales willen geven alsook voor mensen die zoeken naar een individuele ontwikkeling. Ze is ook geschikt voor mensen in de sociale sector of met een therapeutisch georiënteerd beroep.

Voor wie zoekt naar een ruime, concrete en gefundeerde vakkennis.
Je ontwikkelt vakkennis omtrent de verschillende dimensies van de yoga-houdingen en het leven. We vetrekken hierbij vanuit het vierledig mensbeeld: het fysiek lichaam, het energetisch lichaam (etherlichaam), het bewustzijnslichaam en het 'ik' (Zelf) van de mens als scheppend potentieel. Je leert de heel boeiende samenhangen kennen en begrijpen tussen de verschillende dimensies.

Voor wie zoekt naar een esthetisch oefenwijze waarbij het ontwikkelen van de eigen vormgevende mogelijkheden van het individu centraal staan.
In deze yoga-opleiding staat het ontwikkelen van de eigen scheppende of vormgevende mogelijkheden centraal. De oefeningen worden niet technisch uitgevoerd maar veeleer vanuit het bewustzijn vormgegeven. Deze vormgevende activiteit werkt uitermate heilzaam en sterkt en verruimt de mens in zijn denken, voelen en wil. 

Voor wie zoekt naar een de diepere zin en betekenis van de yoga-oefeningen, en in hun onderricht diverse leerstappen en ontwikkelingsmogelijkheden willen aanreiken die zich in het sociale leven laten integreren.
Je ontwikkelt inzicht omtrent de verschillende samenhangen en de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de de afzonderlijke yoga-houdingen. Je leert van daaruit dan ook creatieve leerprocessen aan te reiken in je lessen. De yogahoudingen zijn niet enkel fysieke oefeningen ze zijn veeleer oefeningen voor het bewustzijn en een leerschool voor het sociale leven.

Voor wie de chakra's in hun integrale samenhang willen leren kennen en ontwikkelen. De 7 chakra's worden om een omvattende manier benaderd. Je leert de ontwikkelingsmogelijkheden kennen, alsook hun samenhang tot het opbouwen van de gezondheid en hun betekenis in het sociale leven.

 

Yogaschool Trikon Bloemendalestraat 111 - 8730 Beernem Telefoon: +32(0)499/38 69 03 | Websitemap