Voordachten omtrent diverse thema's vanuit de zienswijze van de yoga

Voordracht te Brugge

Spiritualiteit & Individualiteit
De moed van het zelfstandig denken, voelen en handelen

Zaterdag 7 maart 2020 van 10u tot 12u

Plaats: Brugge
VormingPlus huis, Sint-Pieterskerklaan 5
Cursusbijdrage: 10 euro
Schrijf je vooraf online in

Tijdens deze voordracht leer je wanneer spiritualiteit tot meer vrijheid, objectiviteit en individualiteit bijdraagt of tot meer binding, zelfverlies en subjectiviteit kan leiden. De centrale vraag is hoe een eigen zelfstandig midden of persoonlijkheidscentrum ontstaat.

Een vrije en rijpe spiritualiteit stoelt op het individu en de eigen relatievorming van het individu. Ze is het tegenovergestelde van het zich ingebed voelen in een bepaalde groep, het louter volgen van bepaalde leerstellingen en credo’s of het zich onderwerpen aan iets of iemand. Het ontwikkelen van een eigen midden vraagt ook meer dan het zoeken naar energetische ervaringen.

Een vrije spiritualiteit vraagt heden ten dage de ontwikkeling van het eigen hartcentrum als persoonlijkheidscentrum. De ontwikkeling van de eigen bewustzijnsvermogens en de eigen inzichtsvorming zijn een essentiële basis. Vanuit het eigen midden kan een zelfverantwoordelijk handelen ontstaan.

Een boeiende zoektocht naar een eigen vrij persoonlijkheidsmidden en de eigen ontwikkelingsmogelijkheden.

Voordrachtgever:
Rudy Vancoillie
professioneel yogaleraar

Rudy is deskundige inzake
De ontwikkeling van de eigen individuele mogelijkheden
vanuit jarenlange studie en eigen ervaring.

Studie van de Nieuwe yogawil van Heinz Grill.
Studie van de integrale yoga van Sri Aurobindo
Studie van de antroposofie van Rudolf Steiner
Studie van diverse westerse en oosterse ontwikkelingswegen.