Boeiende Yoga Workshops

Tijdens deze workshops willen we goede vorderingen maken in onze yoga-praktijk.

Hoe meer we een yoga-houding in zijn samenhang begrijpen, hoe meer we er een goede voorstelling van krijgen of hoe meer we het idee van de oefening kennen, des te beter volgt dan de fysieke omzetting en kom je tot een energetische opbouw.

Deze workshops zijn dus bedoeld ter verruiming van je eigen yogapraktijk op de diverse vlakken.

Yoga-oefeningen mogen we niet zozeer zien als louter mechanische of technische oefeningen die we telkens opnieuw herhalen. Of enkel zien als functionele oefeningen die louter door de uitvoering een bepaald fysiek, energetisch en psychisch resultaat geven.

De yogahoudingen geven je veeleer diverse mogelijkheden om je eigen bewustzijnspotenieel met het denken, het voelen en de wil tot gedijen te brengen en dit dan uiteindelijk in de oefeningen tot uitdrukking te brengen. Of anders gezegd door de eigen scheppende of vormgevende bewustzijnsactiviteit tot een psychisch, energetisch en fysiek resultaat van welbehagen te komen.