Yoga: Gezondheid door ontwikkeling en relatievorming

YOGAGezondheid door ontwikkelingen een opbouwende relatievorming Artikel in Pdf document Heden ten dage zoekt de mens naar allerlei mogelijkheden om de gezondheid in stand te houden of te bevorderen via o.a. voeding, verschillende vormen van beweging, wellness, ontspanning en diverse therapieën. Yoga behoort tot één van de vele mogelijkheden om te werken aan een betere […]

De schoonheid van de beweging en het bewustzijn

De schoonheid van de bewegingen het bewustzijn. Yoga-houdingen maar ook verschillende bewegingen in diverse sporten – zoals gevechtssporten, dans, maar ook gymnastiek en balsporten – kunnen een zeer esthetische uitdrukking verkrijgen. Schoonheid ontwikkelen in de beweging is een niet zo onbelangrijk na te streven element en vraagt eigenlijk ontwikkeling. Aan de grondslag van een mooie […]

De zielsdimensie van de yoga – deel 2

De zielsdimensie van de yoga – deel 2. De ontwikkeling van een gedifferentieerdebeweging en vormgevende voorstelling. Dit artikel verscheen in het tijdschrift voor yoga editie september 2022. In het artikel worden enkele yogahoudingen en de ontwikkeling van het derde en vijfde chakraheel beknopt beschreven. Dit op basis van de gedachten in het nieuwe, uitgebreide en […]

De zielsdimensie van de yoga – deel 1

De zielsdimensie van de yoga & de ontwikkeling van het hartcentrum Artikel in PDF bestand ‘De zielsdimensie van de yoga’ is de titel van het herwerkte en uitgebreide yogaboek van Heinz Grill, grondlegger van ‘de nieuwe yogawil’. De auteur beschrijft in het boek de yogaweg als ontwikkelingsweg voor het zielsleven. Deze ontwikkeling van het zielsleven […]

De immuniteit in relatie tot het bewustzijn

De huidige crisis en de mogelijkheden van de mens vanuit een ruimere en hoopvollere samenhang bekeken. In bijlage vind je een artikel (Pdf-bestand) dat ik schreef omtrent het verband tussen de immuniteit en het bewustzijn.Verder wordt de tegenwoordige crisis en ook de mens zelf in een ruimere samenhang belicht.Hierdoor openen er zich heel andere mogelijkheden […]

VIDEO – het hart chakra; betekenis en oefeningen

HET HART Centrum van de vrijheid en het inhoudelijk vormgeven: Het idee van het hart als het midden van de mens en het hart dat tot uitdrukking komt wanneer een persoon vanuit een idee of een inhoud een oefening of algemeen een zaak in het leven inhoudelijk vormgeeft. Een oorspronkelijk idee of een gedachte wordt […]