De zielsdimensie van de yoga – deel 2

De zielsdimensie van de yoga – deel 2. De ontwikkeling van een gedifferentieerde beweging en vormgevende voorstelling. Dit artikel verscheen in het tijdschrift voor yoga editie september 2022. In het artikel worden enkele yogahoudingen en de ontwikkeling van het derde en vijfde chakra heel beknopt beschreven. Dit op basis van de gedachten in het nieuwe, […]

De zielsdimensie van de yoga – deel 1

De zielsdimensie van de yoga & de ontwikkeling van het hartcentrum Artikel in PDF bestand ‘De zielsdimensie van de yoga’ is de titel van het herwerkte en uitgebreide yogaboek van Heinz Grill, grondlegger van ‘de nieuwe yogawil’. De auteur beschrijft in het boek de yogaweg als ontwikkelingsweg voor het zielsleven. Deze ontwikkeling van het zielsleven […]