Yoga: Gezondheid door ontwikkeling en relatievorming

YOGA Gezondheid door ontwikkeling en een opbouwende relatievorming Artikel in Pdf document Heden ten dage zoekt de mens naar allerlei mogelijkheden om de gezondheid in stand te houden of te bevorderen via o.a. voeding, verschillende vormen van beweging, wellness, ontspanning en diverse therapieën. Yoga behoort tot één van de vele mogelijkheden om te werken aan […]

De schoonheid van de beweging en het bewustzijn

De schoonheid van de beweging en het bewustzijn. Yoga-houdingen maar ook verschillende bewegingen in diverse sporten – zoals gevechtssporten, dans, maar ook gymnastiek en balsporten – kunnen een zeer esthetische uitdrukking verkrijgen. Schoonheid ontwikkelen in de beweging is een niet zo onbelangrijk na te streven element en vraagt eigenlijk ontwikkeling. Aan de grondslag van een […]

De zielsdimensie van de yoga – deel 2

De zielsdimensie van de yoga – deel 2. De ontwikkeling van een gedifferentieerde beweging en vormgevende voorstelling. Dit artikel verscheen in het tijdschrift voor yoga editie september 2022. In het artikel worden enkele yogahoudingen en de ontwikkeling van het derde en vijfde chakra heel beknopt beschreven. Dit op basis van de gedachten in het nieuwe, […]

De zielsdimensie van de yoga – deel 1

De zielsdimensie van de yoga & de ontwikkeling van het hartcentrum Artikel in PDF bestand ‘De zielsdimensie van de yoga’ is de titel van het herwerkte en uitgebreide yogaboek van Heinz Grill, grondlegger van ‘de nieuwe yogawil’. De auteur beschrijft in het boek de yogaweg als ontwikkelingsweg voor het zielsleven. Deze ontwikkeling van het zielsleven […]

VIDEO – het hart chakra; betekenis en oefeningen

HET HART Centrum van de vrijheid en het inhoudelijk vormgeven: Het idee van het hart als het midden van de mens en het hart dat tot uitdrukking komt wanneer een persoon vanuit een idee of een inhoud een oefening of algemeen een zaak in het leven inhoudelijk vormgeeft. Een oorspronkelijk idee of een gedachte wordt […]