ACTIVITEITEN MET
HEINZ GRILL

Heinz Grill

Yogatraining & Voordracht

Verbinden en samenwerken vanuit een spiritueel gezichtspunt.

Hoe ontwikkelen we dat?

Zaterdag 2 november 2024

Herzele – Wattenfrabriek

Yogatraining

Hoe ontwikkel je verbinding
in de yogapraktijk en in het sociale leven?

Op zaterdag 2 november 2024

Van 14u tot 17u

Te Herzele in de Wattenfabriek
Solleveld 35

Deze yogatraining is voor iedere yogabeoefenaar geschikt die zoekt naar verdieping en verruiming van zijn yogapraktijk. Tijdens deze unieke yogatraining met Heinz Grill in België leer je heel concreet hoe je verbinding ontwikkelt in de yogapraktijk en in het sociale leven.

Yoga betekent verbinding. Bewust of onbewust zoeken we eigenlijk allemaal naar opbouwende verbindingen. De vraag is hoe ontstaat verbinding concreet? Hoe kunnen we in de yogapraktijk een vrije verbinding ontwikkelen met het lichaam en de geest? Wanneer ontstaat er in tegenstelling binding of een gevoel van afgeschermd zijn? Heinz Grill zal ons in deze yogatraining vanuit zijn geestelijke inzichten hierin wegwijs maken.

We hebben als mens de mogelijkheid om productief, opbouwend of met liefde in relatie te treden met de materie, de natuur, de medemensen en diverse oefeningen.

Het thema verbinding is in onze huidige tijd heel belangrijk. Goede verbindingen werken namelijk heilzaam, bevrijdend en ook opbouwend op de levenskrachten. Ze werken zelfs vrede bevorderend.

Tijdens deze yogatraining leer je de wetmatigheden kennen en de principes tot in de praktijk omzetten. Je leert de yogahoudingen zo vormgeven zodat er meer verbinding en ruimtegevoel ontstaat. Idealiter zou de yogapraktijk moeten leiden tot een gevoel van gecentreerd zijn in jezelf, waarbij je tegelijkertijd open bent tegenover de omgeving. We mogen onszelf niet verliezen, noch ons afgeschermd ervaren.

Heinz Grill is een specialist inzake het thema verbinding, het is eigenlijk zijn wezen. Hij kan verbindingen ontwikkelen waarbij hij de zaak of het object waarmee hij bewust in relatie treedt, opbouwt en bevrijdt. Het vanuit concrete spirituele gedachten actief in relatie leren treden met de yogahoudingen of een object is een heel belangrijke pijler van de door hem ontwikkelde ‘nieuwe yogawil’.

Voordracht

Samenwerken vanuit spiritueel gezichtspunt. Hoe gaat dat?

Op zaterdag 2 november 2024

Van 10u tot 13u

Te Herzele in de Wattenfabriek
Solleveld 35

Vele mensen zoeken naar nieuwe manieren om samen te werken.  In plaats van samen te werken vanuit hiërarchie, ego, macht of louter het genereren van materiële winst zoekt men vooral wegen om meer samen te werken vanuit verbinding, harmonie, vrijheid en zelfs liefde.

Het zijn ondertussen een soort van toverwoorden geworden, deze begrippen zoals verbinding, harmonie en liefde.  Zo goed als iedereen begrijpt er echter iets anders onder en net dat leidt tot veel misverstanden en moeilijkheden bij het opzetten van zo’n nieuwe samenwerkingen. Verder is het zeer opmerkelijk om vast te stellen dat ondanks de mooie woorden, de goede bedoelingen en de positieve ingesteldheid samenwerkingen toch regelmatig eindigen in strijd en twist.

De vraag die zich lijkt te stellen, is, hoe men deze diepere universele waarden zoals verbinding, harmonie en zelfs liefde praktisch leert om te zetten in nieuwe vormen van samenwerking of in een soort van nieuwe economie.

Deze thematiek zal geestelijk leraar Heinz Grill vakkundig, uitgebreid en concreet toelichten tijdens de voordracht.  Belangrijk hierbij is dat we vooreerst goed begrijpen wat een verbinding eigenlijk is of wanneer we verbonden zijn of eerder gebonden. Een verbinding is geen fysieke zaak en dient te ontstaan op het niveau van het bewustzijn of met een vakterm op zielsvlak.  In wezen is een werkelijke verbinding  een gevolg van een activiteit van het bewustzijn.  Willen we leren samenwerken vanuit universele of spirituele waarden dan is het leren ontwikkelen van authentieke verbindingen vanuit ons bewustzijn en zijn bewustzijnskrachten cruciaal.  Vanuit de individuele ontwikkeling in ons bewustzijn kunnen we dit dan nadien omzetten in onze samenwerkingen of in een sociale context.

Niet alleen het veelgebruikte begrip “verbinding” maar ook hoe samen te werken vanuit “liefde” maar dan niet op een banale manier begrepen zal Heinz Grill vanuit zijn spiritueel vakgebied toelichten. 

Andere thema’s van de voordracht die aan bod zullen komen, zijn hoe men door samen te werken levenskrachten of energie kan opbouwen of hoe men door constructief samen te werken bevorderend kan werken op de vrede.

Doel van deze voordracht is het om nieuwe perspektieven te ontwikkelen en concrete mogelijkheden aan te reiken om een soort van nieuwe samenwerkingen en uiteindelijk ook een soort van nieuwe economie op te bouwen gebaseerd op spirituele inhouden.

Omtrent Heinz Grill

Grondlegger van ‘een nieuwe yogawil’

Heinz Grill ontwikkelde wezenlijke gedachten voor het ontwikkelen van een nieuwe yogawil.

Heinz Grill is spiritueel leraar en van beroepsopleiding ‘Heilpraktiker’ en Yogaleraar. Hij is geboren in 1960 in Zuid Duitsland. Hij is van in zijn jeugdjaren een gedreven en bedreven bergbeklimmer en ontwikkelde van daaruit een esthetische vorm van klimmen. Bij alles wat hij ondernam stond de relatie tegenover de zaak centraal. De vraag hoe je je als mens verhoudt tegenover de natuur, de berg, de voeding, de yoga-oefening, de andere, … .

Niet zozeer wat haal ik er snel uit, wat verkrijg ik erdoor, maar hoe treed ik deze zaken als mens produktief en opbouwend tegemoet. De basis is dat de mens een eigen ‘ik’ heeft en gedachten kan ontwikkelen en daarmee een scheppend vermogen heeft.

Heinz Grill volgde een klassieke Sivananda yoga-opleiding in Canada bij Vishnu Devananda. Hij begon dan vanuit zijn geestelijke inzichten deze klassieke yogastijl te verruimen en ook in overeenstemming te brengen met de noden op ziels- en geestelijk vlak van de huidige westerse mens. Hij ontwikkelde een yoga-oefenwijze waarbij het vanuit inhouden of gedachten leren vormgeven van de yogahoudingen centraal staat. Een oefenwijze waarbij het onderzoekend en doorgrondend bezig zijn met de samenhangen van de oefeningen en ook het eigen scheppend actief bewustzijnswerk belangrijk zijn. Een oefenweg die verder ook zoekt naar de directe omzetting van de gedachten in het sociale leven.
Op die manier werd er dus een nieuwe yogacultuur geboren.

Naast het ontwikkeling van deze nieuwe yogacultuur ontwikkelde hij ook nieuwe cultuurimpulsen voor andere levensgebieden. Vanuit zijn geestelijke inzichten en onderzoek ontwikkelde hij ook diepzinnige samenhangen en verrijkende gedachten ivm. geneeswijzen, voeding, architectuur, bergbeklimmen, geestelijke gezondheidszorg, communicatie, kunst, etc… .

Heinz Grill