Lezingen

Voordachten omtrent diverse thema's vanuit de zienswijze van de yoga

Op regelmatige basis geeft Rudy Vancoillie, professioneel yogaleraar, lezingen. Rudy is deskundige inzake de ontwikkeling van de scheppende en vormgevende mogelijkheden van de mens, de esthetische vormgeving in de diverse aspecten van het leven en de ontwikkeling van het bewustzijn met het denken, het voelen en de wil. Hij heeft expertise in ‘de nieuwe yogawil’ van Heinz Grill, ‘de integrale yoga’ van Sri Aurobindo en ‘de antroposofie’ van Rudolf Steiner. Studie van diverse westerse en oosterse ontwikkelingswegen.

Spiritualiteit & Individualiteit:
De moed van het zelfstandig denken, voelen en handelen

Nieuwe datum in planning

Plaats: Yogaschool Trikon, Bloemendalestraat 111, 8730 Beernem
Cursusbijdrage: 10 euro

Tijdens deze voordracht leer je wanneer spiritualiteit tot meer vrijheid, objectiviteit en individualiteit bijdraagt of tot meer binding, zelfverlies en subjectiviteit kan leiden. De centrale vraag is hoe een eigen zelfstandig midden of persoonlijkheidscentrum ontstaat.

Een vrije en rijpe spiritualiteit stoelt op het individu en de eigen relatievorming van het individu. Ze is het tegenovergestelde van het zich ingebed voelen in een bepaalde groep, het louter volgen van bepaalde leerstellingen en credo’s of het zich onderwerpen aan iets of iemand. Het ontwikkelen van een eigen midden vraagt ook meer dan het zoeken naar energetische ervaringen.

Een vrije spiritualiteit vraagt heden ten dage de ontwikkeling van het eigen hartcentrum als persoonlijkheidscentrum. De ontwikkeling van de eigen bewustzijnsvermogens en de eigen inzichtsvorming zijn een essentiële basis. Vanuit het eigen midden kan een zelfverantwoordelijk handelen ontstaan.

Een boeiende zoektocht naar een eigen vrij persoonlijkheidsmidden en de eigen ontwikkelingsmogelijkheden.

Vooraf inschrijven

Yoga en meditatie: opbouwende mogelijkheden en schaduwzijden: denken versus niet denken

Wordt hernomen in de toekomst
Cursusbijdrage: 10 euro

Meer informatie volgt.

Welke vorm van


VormingPlus Huis: Sint Pietersstraat 5, Brugge
Cursusbijdrage: 10 euro

Meer informatie volgt.

Lezingen op aanvraag

Er kunnen voordrachten op aanvraag gegeven worden omtrent diverse thema’s. De thema’s worden vanuit de zienswijze van de yoga behandeld.

  • Algemene info voordrachten omtrent yoga, heilzame waarde, leerschool en betekenis voor het sociale leven.
  • Ontwikkelen van een eigen centrum in het drukke sociale leven dmv. yoga
  • Ontwikkelen van een actievere relatiebekwaamheid dmv. yoga
  • Ontwikkelen van meer vormgevend vermogen en zingeving dmv. yoga
  • Yoga en opbouw van de levenskrachten om vermoeidheid en uitputting ter voorkomen.