Yoga- en leerschool Trikon

LEZINGEN EN TENTOONSTELLINGEN

Tentoonstelling

De schoonheid van de beweging

ritmische gewaarwordingsvormen

Een kunstzinnige en concrete blik op de verheffende, cultuurbevorderende en heilzame waarde van schoonheid en esthetiek in de beweging en in alle facetten van het praktische leven.

Tijdens de maand april 2023 kan je een gedeelte van de tentoonstelling
bezichtigen in de bibliotheek van Veurne

Tentoonstelling
De schoonheid van de beweging
ritmische gewaarwordingsvormen

De tentoonstelling omvat talrijke prachtige grote foto’s met zeer esthetisch vormgegeven yogabewegingen. De bewegingen spreken het gewaarwordingsleven heilzaam en verheffend aan. De houdingen worden gedemonstreerd door Heinz Grill die een zeer kunstzinnig-esthetische scholingsweg in het leven bracht. Een weg waarbij concrete spirituele gedachten omgezet worden in de beweging en reële gewaarwordingen op het vlak van het zielsleven gecreëerd worden. De beweging wordt zo tot een kunstzinnige uitdrukking van een bepaald idee en diepere gewaarwording.

Tentoonstelling: april 2023 in de BIB van Veurne
O
rganisatie: Yogaschool Trikon en Aurum uitgeverij

TENTOONSTELLING OP AANVRAAG
Je kan de tentoonstelling bij ons aanvragen als organisatie, bibliotheek, cultuurcentrum, ziekenhuis, …. .
We kunnen de tentoonstelling ook verbinden met een lezing omtrent het thema of met een yogaworkshop.

Neem graag contact met ons op voor meer info.

De tentoonstelling bestaat uit iets meer dan 30 borden in dibond – Formaat 90 op 60 cm.

LEZINGEN
omtrent diverse thema's vanuit de zienswijze van de yoga

Op regelmatige basis geeft Rudy Vancoillie, professioneel yogaleraar, lezingen. Rudy is deskundige inzake de ontwikkeling van de scheppende en vormgevende mogelijkheden van de mens, de esthetische vormgeving in de diverse aspecten van het leven en de ontwikkeling van het bewustzijn met het denken, het voelen en de wil. Hij heeft expertise in ‘de nieuwe yogawil’ van Heinz Grill, ‘de integrale yoga’ van Sri Aurobindo en ‘de antroposofie’ van Rudolf Steiner. Studie van diverse westerse en oosterse ontwikkelingswegen.

Spiritualiteit & Individualiteit:
De moed van het zelfstandig denken, voelen en handelen

Nieuwe datum in planning

Plaats: Yogaschool Trikon, Bloemendalestraat 111, 8730 Beernem
Cursusbijdrage: 10 euro

Tijdens deze voordracht leer je wanneer spiritualiteit tot meer vrijheid, objectiviteit en individualiteit bijdraagt of tot meer binding, zelfverlies en subjectiviteit kan leiden. De centrale vraag is hoe een eigen zelfstandig midden of persoonlijkheidscentrum ontstaat.

Een vrije en rijpe spiritualiteit stoelt op het individu en de eigen relatievorming van het individu. Ze is het tegenovergestelde van het zich ingebed voelen in een bepaalde groep, het louter volgen van bepaalde leerstellingen en credo’s of het zich onderwerpen aan iets of iemand. Het ontwikkelen van een eigen midden vraagt ook meer dan het zoeken naar energetische ervaringen.

Een vrije spiritualiteit vraagt heden ten dage de ontwikkeling van het eigen hartcentrum als persoonlijkheidscentrum. De ontwikkeling van de eigen bewustzijnsvermogens en de eigen inzichtsvorming zijn een essentiële basis. Vanuit het eigen midden kan een zelfverantwoordelijk handelen ontstaan.

Een boeiende zoektocht naar een eigen vrij persoonlijkheidsmidden en de eigen ontwikkelingsmogelijkheden.

Vooraf inschrijven

Yoga en meditatie: opbouwende mogelijkheden en schaduwzijden: denken versus niet denken

Wordt hernomen in de toekomst
Cursusbijdrage: 10 euro

Meer informatie volgt.

Lezingen op aanvraag

Er kunnen voordrachten op aanvraag gegeven worden omtrent diverse thema’s. De thema’s worden vanuit de zienswijze van de yoga behandeld.

  • Algemene info voordrachten omtrent yoga, heilzame waarde, leerschool en betekenis voor het sociale leven.
  • De vrije ademhaling in oefeningen en in het leven ontwikkelen. Fysiologische en sociale waarde.
  • Ontwikkelen van een eigen centrum in het drukke sociale leven dmv. yoga
  • Ontwikkelen van een actievere relatiebekwaamheid d.m.v. yoga
  • Ontwikkelen van meer vormgevend vermogen en zingeving d.m.v. yoga
  • Yoga en opbouw van de levenskrachten om vermoeidheid en uitputting ter voorkomen.