Voordrachten & Tentoonstellingen

Tentoonstelling - Voordracht - Yoga Workshop

De schoonheid van de beweging -
ritmische gewaarwordingsvormen

Een kunstzinnige en concrete blik op de verheffende, cultuurbevorderende en heilzame waarde van schoonheid en esthetiek in de beweging en in alle facetten van het praktische leven.

Tentoonstelling met voordrachten en een yoga workshop

Op zaterdag 14 en zondag 15 mei 2022

 

Tentoonstelling
De schoonheid van de beweging
ritmische gewaarwordingsvormen

De tentoonstelling omvat talrijke prachtige grote foto’s met zeer esthetisch vormgegeven yogabewegingen. De bewegingen spreken het gewaarwordingsleven heilzaam en verheffend aan. De houdingen worden gedemonstreerd door Heinz Grill die een zeer kunstzinnig-esthetische scholingsweg in het leven bracht. Een weg waarbij concrete spirituele gedachten omgezet worden in de beweging en reële gewaarwordingen op het vlak van het zielsleven gecreëerd worden. De beweging wordt zo tot een kunstzinnige uitdrukking van een bepaald idee en diepere gewaarwording.

Tentoonstelling: 14 en 15 mei 2022 telkens doorlopend van 9u tot 18u

VRIJE INGANG

In de lokalen van Avansa:
Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge (Sint-Pieters)

Organisatie: Yogaschool Trikon
Info kan je aanvragen via het contactformulier.

Voordracht
De schoonheid ontwikkelen in de beweging
en in het praktische leven

Tijdens de lezingen wordt er uitleg gegeven over het thema en zal het idee of ideaal van de scheppende en vormgevende mens belicht worden. We bekijken hoe schoonheid tot stand komt in de mens, in het leven en in de beweging. Het ontwikkelen van schoonheid heeft een heilzame en verheffende werking op de mens, zijn omgeving en de manier waarop hij in relatie treedt met de buitenwereld.

Het idee van de scheppende en vormgevende mens zal belicht worden. De mens kan diverse bewegingsvormen maar ook andere aspecten van het leven esthetisch vormgeven vanuit een idee en hij kan hierbij hoogwaardige gewaarwordingen tot uitdrukking brengen.

Schoonheid kan door iedereen in de diverse aspecten van het leven tot uitdrukking gebracht worden. Het heeft een cultuurbevorderende waarde.

Door de lezing bij te wonen kan je met duidelijkere gedachten naar de afbeeldingen van de tentoonstelling kijken en zo beleef je de tentoonstelling ook bewuster en diepgaander. Mogelijkheid tot rondleiding met uitleg.

De voordrachten gaan door op zaterdag 14 mei 2022

Voordracht 1: 10u tot 11u
Voordracht 2: 15u tot 16u

Spreker: Rudy Vancoillie, professioneel yogadocent

Bijdrage: 10 euro

In de lokalen van Avansa: Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge (Sint-Pieters)

Yoga Workshop
De schoonheid van de beweging
ritmische gewaarwordingsvormen

In het kader van deze tentoonstelling omtrent dit thema kan je ook deelnemen aan een praktische yoga workshop. Tijdens deze workshops leer je de waarde van een esthetisch bewegingsleven direct in de praktijk kennen.

Via een scheppend-creatief bewustzijnsproces leer je diverse bewegingen en yogahoudingen vanuit een welbepaald idee esthetisch vormgeven.

Een yogahouding kan technisch gedaan worden omwille van het energetisch of psychisch voordeel, maar ze kan ook vanuit een specifiek gedacht idee actief vormgegeven worden. Vanuit het idee wordt er een nieuwe belevenisvorm gecreëerd die dan uiteindelijk tot uitdrukking komt. De beweging wordt veredeld en drukt het idee van de scheppende mens uit. Het vertrekpunt is dan niet het lichaam van waaruit diverse lichaamsgevoelens vrij gezet worden, maar veeleer de gedachte van waaruit nieuwe gewaarwordingen gecreëerd worden.

Deze yoga oefenwijze werd door Heinz Grill ontwikkeld en wordt met de term het nieuwe yoga gewaarworden of de nieuwe yoga-wil beschreven. De oefenwijze draagt gedachten en concrete leerprocessen in zich die in de beweging en verder in het sociale leven omgezet kunnen worden. Het bevordert de mens in zijn vormgevend en verbindend potentieel. Hij leert het leven vanuit inhoud vormgeven en schoonheid tot uitdrukking brengen. Dit idee kan eigenlijk in de diverse yogastijlen omgezet worden.

De yoga workshop gaat door op zondag 15 mei 2022

Yoga workshop : 15u tot 16u15

Lesgever: Rudy Vancoillie, professioneel yogadocent

Bijdrage: 10 euro

In de lokalen van Avansa: Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge (Sint-Pieters)

 

Voordachten omtrent diverse thema's vanuit de zienswijze van de yoga

Op regelmatige basis geeft Rudy Vancoillie, professioneel yogaleraar, lezingen. Rudy is deskundige inzake de ontwikkeling van de scheppende en vormgevende mogelijkheden van de mens, de esthetische vormgeving in de diverse aspecten van het leven en de ontwikkeling van het bewustzijn met het denken, het voelen en de wil. Hij heeft expertise in ‘de nieuwe yogawil’ van Heinz Grill, ‘de integrale yoga’ van Sri Aurobindo en ‘de antroposofie’ van Rudolf Steiner. Studie van diverse westerse en oosterse ontwikkelingswegen.

Spiritualiteit & Individualiteit:
De moed van het zelfstandig denken, voelen en handelen

Nieuwe datum in planning

Plaats: Yogaschool Trikon, Bloemendalestraat 111, 8730 Beernem
Cursusbijdrage: 10 euro

Tijdens deze voordracht leer je wanneer spiritualiteit tot meer vrijheid, objectiviteit en individualiteit bijdraagt of tot meer binding, zelfverlies en subjectiviteit kan leiden. De centrale vraag is hoe een eigen zelfstandig midden of persoonlijkheidscentrum ontstaat.

Een vrije en rijpe spiritualiteit stoelt op het individu en de eigen relatievorming van het individu. Ze is het tegenovergestelde van het zich ingebed voelen in een bepaalde groep, het louter volgen van bepaalde leerstellingen en credo’s of het zich onderwerpen aan iets of iemand. Het ontwikkelen van een eigen midden vraagt ook meer dan het zoeken naar energetische ervaringen.

Een vrije spiritualiteit vraagt heden ten dage de ontwikkeling van het eigen hartcentrum als persoonlijkheidscentrum. De ontwikkeling van de eigen bewustzijnsvermogens en de eigen inzichtsvorming zijn een essentiële basis. Vanuit het eigen midden kan een zelfverantwoordelijk handelen ontstaan.

Een boeiende zoektocht naar een eigen vrij persoonlijkheidsmidden en de eigen ontwikkelingsmogelijkheden.

Vooraf inschrijven

Yoga en meditatie: opbouwende mogelijkheden en schaduwzijden: denken versus niet denken

Wordt hernomen in de toekomst
Cursusbijdrage: 10 euro

Meer informatie volgt.

Lezingen op aanvraag

Er kunnen voordrachten op aanvraag gegeven worden omtrent diverse thema’s. De thema’s worden vanuit de zienswijze van de yoga behandeld.

  • Algemene info voordrachten omtrent yoga, heilzame waarde, leerschool en betekenis voor het sociale leven.
  • De vrije ademhaling in oefeningen en in het leven ontwikkelen. Fysiologische en sociale waarde.
  • Ontwikkelen van een eigen centrum in het drukke sociale leven dmv. yoga
  • Ontwikkelen van een actievere relatiebekwaamheid d.m.v. yoga
  • Ontwikkelen van meer vormgevend vermogen en zingeving d.m.v. yoga
  • Yoga en opbouw van de levenskrachten om vermoeidheid en uitputting ter voorkomen.