Yoga- en leerschool Trikon

YOGA NEDERLAND

YOGA
WORKSHOPS -TRAININGEN
in Nederland

Leerrijke en verruimende
yoga trainingen – bijscholingen – masterclasses

Voor iedere yoga-beoefenaar
gelijk welke yogastijl
Alle niveaus
Niet voor volledige beginners!

Meer info vind je op:

Stijloverkoepelende yoga workshops / masterclass / bijscholing


Ontwikkel een dynamische borstwervelkolom en leer het belang ervan kennen voor de fysieke en psychische gezondheid.

Zaterdag 10 juni 2023
van 13u tot 16u30

Yoga Point Woerden
Pompmolenlaan 26, 3447 GK Woerden
Makkelijk bereikbaar vanaf de A12

Bijdrage: 35 euro

Tijdens deze yoga masterclass leer je een dynamische borstwervelkolom ontwikkelen en het belang ervan kennen voor de lichamelijke en psychische gezondheid.

In de borstwervelkolom treden vaak verhardingsverschijnselen op waardoor de rug zich niet meer voldoende levendig en spankrachtig opricht. Dit werkt zeer nadelig op de overige delen van de rug, maar ook op de ademhaling, het borstkasorganisme en het spijsverteringsstelsel. De rug zou niet alleen stabiel en soepel moeten zijn maar ze moet ook spankrachtig zijn, dit wil zeggen ze moet dynamisch kunnen groeien. Dit is vaak een onderbelicht aspect in de yoga-praktijk. Een gezonde spankracht in de rug ontwikkelen is echter iets heel belangrijk voor het leven en kan ook nog op oudere leeftijd gebeuren.

Dynamische expanderende bewegingen vanuit een centrum tot in de periferie leiden tot meer wijdtegevoel, alsook meer waarneming en gewaarwording voor de buitenwereld. Ze geven tevens ook een goede wilsbasis. Het leerproces voor het praktische leven is dat je het bewustzijn geordend naar buiten toe leert bewegen. Dat je vrijer en productiever in relatie leert treden met de buitenwereld maar hierbij toch een centrum van stabiliteit in jezelf behoudt.

Yoga masterclass – praktisch

Tijdens deze praktische yoga masterclass leer je concreet hoe je de rug dynamisch maakt bij het voorwaarts strekken, rugwaarts buigen, zijwaarts groeien, de draaibewegingen en omkeerbewegingen. Je leert vanuit het zonnevlechtcentrum dynamische en expanderende groeibewegingen ontwikkelen terwijl je de periferie met de schouders, de nek en de armen licht en ontspannen houdt. Je leert een zeer heilzame spanningsverdeling ontplooien tussen stabiliteit, activiteit en ontspanning. Door deze manier van werken worden problemen in de lage rug vermeden en los je ook spanningen in de nek op.

Tijdens de masterclass zal je diverse klassieke yogahoudingen actief vanuit een duidelijke inhoud leren vormgeven.

Geschikt en verrijkend voor iedereen, gelijk welke yogastijl je beoefent. Alle niveaus, uitgezonderd volledige beginners. Ook interessant voor docenten die zoeken naar nieuwe inspiratie.

Wat kan je verwachten?

Tijdens de yoga activiteiten worden er diverse yogahoudingen intensief en ook herhaaldelijk beoefend. Op die manier krijg je geleidelijk aan meer toegang tot de houdingen. Je leert de houdingen vanuit een bepaalde idee of voorstellingsinhoud scheppend-actief vormgeven en van daaruit ook de gewaarwordingsdimensie van de houding kunstzinnig tot uitdrukking brengen.

De oefeningen worden aanschouwelijk gedemonstreerd en ook individueel gecorrigeerd zodat je de yoga-asana geleidelijk aan beter en bewuster kan vormgeven.

De lessen met Rudy leiden door zijn manier van aanpak altijd tot nieuwe verrijkende inzichten en vooral ook goede concrete vorderingen in de yogapraktijk.

Voor wie?

De lessen zijn voor iedereen geschikt die reeds yoga beoefend. Alle niveaus. Ook docenten die zoeken naar nieuwe mogelijkheden zijn van harte welkom.

De activiteiten bieden voor iedereen, gelijk welke yogastijl men beoefend, nieuwe verrijkende ontwikkelingsmogelijkheden.

Ze zijn geschikt voor al diegenen die goede concrete vorderingen willen maken in het vormgeven van de asana’s, die zoeken naar bewustzijnsontwikkeling en naar een inhoudelijke verruiming van de yogapraktijk.

Meer info vind je op