Yoga- en leerschool Trikon

YOGA NEDERLAND

YOGA
WORKSHOPS -TRAININGEN
in Nederland

Leerrijke en verruimende
yoga trainingen

Voor iedere yoga-beoefenaar
gelijk welke yogastijl
Alle niveaus
Niet voor volledige beginners!

Meer info vind je op:

Stijloverkoepelende yoga trainingen / workshops

Het hart en het scheppend vermogen
Ontwikkel een dynamische borstwervelkolom.
Leer de yogahoudingen inhoudelijk vormgeven
en ontwikkelen een eigen centrum

Zaterdag 4 maart 2023
van 13u tot 16u

Yoga Point Woerden
Pompmolenlaan 26, 3447 GK Woerden
Makkelijk bereikbaar vanaf de A12

Bijdrage: 35 euro

Het hart en het scheppend vermogen
Ontwikkel een dynamische borstwervelkolom.
Leer de yogahoudingen inhoudelijk vormgeven
en ontwikkelen een eigen centrum

Zaterdag 18 maart 2023
van 10u tot 13u

Integrale yoga Schiedam
Tuinlaan 24, 3111 AT Schiedam

Bijdrage: 35 euro

Tijdens deze yoga-workshop leer hoe je het hartcentrum tot ontwikkeling brengt door de diverse klassieke āsana inhoudelijk vorm te geven. Iedere āsana draagt een bepaald universeel idee en een gewaarwording in zich dat de beoefenaar kunstzinnig tot uitdrukking kan leren brengen.

Het hart is het midden van de mens. Het hart komt tot uitdrukking wanneer de yogahoudingen inhoudelijk vormgeven worden en op die manier ook een diepere zin en betekenis krijgen.

Tijdens deze zeer boeiende workshop leer je vooreerst hoe je een dynamische of spankrachtige borstwervelkolom ontwikkelt vanuit het idee van de driegeleding. Dit werkt zeer opbouwend, regenererend en bevrijdend. Je zal hierdoor meer ruimtegevoel in de yogapraktijk leren ontwikkelen. Verder leer je je aan de hand van specifieke hartsoefeningen in het hartsmidden centreren en tegelijk open te blijven naar buiten toe.

Geschikt en verrijkend voor iedereen, gelijk welke yogastijl je beoefent. Alle niveaus. Ook interessant voor docenten die zoeken naar nieuwe inspiratie.
 

Lesgever: Rudy Vancoillie
Internationaal lesgever volgens het idee van de nieuwe yogawil

Wat kan je verwachten?

Tijdens de yoga workshops worden er diverse yogahoudingen intensief en ook herhaaldelijk beoefend. Op die manier krijg je geleidelijk aan meer toegang tot de houdingen. Je leert de houdingen vanuit een bepaalde idee of voorstellingsinhoud scheppend-actief vormgeven en van daaruit ook de gewaarwordingsdimensie van de houding kunstzinnig tot uitdrukking brengen.

De oefeningen worden aanschouwelijk gedemonstreerd en ook individueel gecorrigeerd zodat je de yoga-asana geleidelijk aan beter en bewuster kan vormgeven.

De workshops met Rudy leiden door zijn manier van aanpak altijd tot nieuwe verrijkende inzichten en vooral ook goede concrete vorderingen in de yogapraktijk.

Voor wie?

De workshops zijn voor iedereen geschikt die reeds yoga beoefend. Alle niveaus. Ook docenten die zoeken naar nieuwe mogelijkheden zijn van harte welkom.

De workshops bieden voor iedereen, gelijk welke yogastijl men beoefend, nieuwe verrijkende ontwikkelingsmogelijkheden.

Ze zijn geschikt voor al diegenen die goede concrete vorderingen willen maken in het vormgeven van de asana’s, die zoeken naar bewustzijnsontwikkeling en naar een inhoudelijke verruiming van de yogapraktijk.

Meer info vind je op: