Yoga- en leerschool Trikon

HEINZ GRILL IN BELGIË

Heinz Grill

Voordracht & Yogales

Welke vorm van spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling vraagt de huidige tijd?

Zaterdag 11 juni 2022

Herzele – Wattenfrabriek

Organisatie: Peter Vandermeersch
De zonnekeuken

Lezing
Welke vorm van spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling vraagt onze tijd?

Vormgeven van het sociale leven
vanuit spirituele inhouden

De spreker zal tijdens deze lezing uitvoerig uit de doeken doen wat onze huidige tijd nodig heeft om een nieuwe, meer opbouwende en op het vrije individu berustende cultuur tot een beginnende ontwikkeling te brengen.

Tegenwoordig zoeken veel mensen naar meer zingeving en nieuwe mogelijkheden op diverse vlakken daar ze bemerken dat de huidige cultuur en hoe ze door machtsinstanties bestuurd en geontindividualiseerd wordt geen goede vruchten meer kan afwerpen. Er zijn heden ten dage veel welgemeende initiatieven bemerkbaar om de zaken anders aan te pakken.
Er bestaan diverse goede alternatieve ideeën.

Daarnaast zoeken veel mensen een soort uitweg of ook een vorm van compensatie tegenover onze zeer materiële, technologische moderne tijd. Deze wordt gezocht in het grote aanbod van yoga en spiritualiteit.

De vraag die Heinz Grill wil beantwoorden is hoe spiritualiteit heden ten dage kan bijdragen tot een opbouw van het individu, het sociale leven en een nieuwe cultuur. Meer specifiek hoe spirituele gedachten een integratie kunnen vinden in het sociale leven en dus in een synthese kunnen komen met het praktische leven. Verder rijst dan ook de vraag hoe spiritualiteit er in een concrete vorm uit zou moeten zien zodat ze daartoe kan bijdragen.

Hoe kunnen spirituele inhouden een integratie vinden in het sociale, politieke en economische leven en ook de motor worden voor
een nieuwe cultuur, voor verandering en veredeling? Hoe komt het individu tot meer vrijheid en verbinding?

De spreker ontwikkelde het idee van zogenaamde
zonne-oases voor de toekomst.

MEDITATIE
Na de voordracht zal er ook een concrete meditatie
doorgaan die Heinz Grill ook zal verduidelijken.
Hoe kan de meditatie er concreet uitzien?
Hoe kunnen transformerende gedachten of kracht
vrij gezet worden voor de cultuur?

Lezing op zaterdag 11 juni 2022

Vanaf 14u tot 17u30

Te Herzele in de Wattenfabriek
Solleveld 35

Vooraf online inschrijven via deze link:

Yogales
Welke vorm van yoga ontwikkeling en bewustzijnsvorming vraagt onze tijd?

Het inhoudelijk vormgeven
van de yogahoudingen

Deze uitgebreide yogales met uitleg is voor iedereen geschikt. Zowel
voor nieuwe geïnteresseerde mensen met weinig of meer ervaring, maar ook voor yogadocenten van diverse yogastijlen. Ze is dus bedoeld voor iedere yogabeoefenaar gelijk welke yogastijl beoefend wordt.

Tijdens deze praktische yogales met inhoudelijke toelichting leer je de yogahoudingen inhoudelijk of vanuit gedachten vormgeven.

Het idee van een nieuwe yogawil, dat Heinz Grill vanuit geestelijk onderzoek de laatste 35 jaar ontwikkelde, drukt zich uit in het bewustzijnsactief vormgeven van de bewegingen vanuit gedachten. Het idee van een nieuwe yogawil staat niet voor een nieuwe yogastijl of strekking, maar veeleer voor een geestelijke ontwikkelingsweg.

Aan het begin van de praktijk staat een concrete spirituele inhoud waarmee de oefening vormgeven wordt. Er wordt op die manier niet gewerkt vanuit het lichaam, de adem en de lichaamsenergieën (prana). Veeleer werkt de beoefenaar via een gedachte of voorstelling met zijn bewustzijn aan het lichaam en ontwikkelt van daaruit nieuwe gewaarwordingen en brengt deze dan ook kunstzinnig tot uitdrukking in de betreffende yogahouding (asana).

Op die manier wordt het eigen bewustzijnsleven met het denken, voelen en de wil op een directe manier gesterkt en geschoold.

“Niet het lichaam mag domineren, niet de energie van het lichaam
mag de maatstaf van het succes bepalen, maar het individu zou door zijn levendige gedachte-activiteit, zijn waarnemende gewaarwordingsactiviteit en door zijn beeldende manier van
denken de oefening een zin en betekenis moeten geven.
Want pas dan begint hij de inhoudsloze consumptiehouding om te polen in een vorm-creërende, inhoudelijke vormgeving.”

Citaat uit het boek ‘De zielsdimensie van de yoga’ van Heinz Grill

 

Yogales op zaterdag 11 juni 2022

Vanaf 9u30 tot 12u30

Te Herzele in de Wattenfabriek
Solleveld 35

Vooraf online inschrijven via deze link:

Activiteiten Heinz Grill – België