Yoga- en leerschool Trikon

HEINZ GRILL

Omtrent Heinz Grill

Grondlegger van ‘een nieuwe yogawil’

Heinz Grill ontwikkelde wezenlijke gedachten voor het ontwikkelen van een nieuwe yogawil.

Heinz Grill is spiritueel leraar, antroposofische natuurgeneeskundige, bergbeklimmer, auteur van een heel omvattend werk en internationale lesgever.

Hij is geboren in 1960 in Zuid Duitsland. Hij is van in zijn jeugdjaren een gedreven en bedreven bergbeklimmer en ontwikkelde van daaruit een esthetische vorm van klimmen waarbij ook de relatie tot de natuur centraal staat. Bij alles wat hij ondernam stond het bewustzijnsactief en vanuit gedachten in-relatie-treden met de diverse levensgebieden centraal. De vraag hoe je je als mens verhoudt tegenover de natuur, de berg, de voeding, de yoga-oefening, de andere, … .

Niet zozeer wat haal ik snel uit een zaak, wat verkrijg ik erdoor, maar hoe treed ik productief, inhoudelijk en opbouwend de zaak tegemoet. Een belangrijke basisgedachte hierbij is dat de mens een eigen ‘ik’ heeft en dus gedachten kan ontwikkelen en daarmee een scheppend vermogen heeft. Hij kan gedachten creëren en gedachten omzetten.

Heinz Grill volgde een klassieke Sivananda yoga-opleiding in Canada bij Vishnu Devananda. Hij deed dat niet omwille van een spirituele ontwikkeling veeleer om de yogatraditie diepgaand en praktisch te leren kennen. Om dan van daaruit, vanuit zijn geestelijke inzichten, de klassieke yoga-weg te verruimen en ook in overeenstemming te brengen met de noden op ziels- en geestelijk vlak van de huidige westerse mens.

Hij ontwikkelde een yoga-oefenwijze waarbij het vanuit inhouden of gedachten leren vormgeven van de yogahoudingen centraal staat. Een oefenwijze waarbij het onderzoekend en doorgrondend bezig zijn met de samenhangen van de oefeningen en ook het eigen scheppend actief bewustzijnswerk belangrijk zijn. Een oefenweg die verder ook zoekt naar de directe omzetting van de gedachten in het sociale leven.

Deze zogenaamde nieuwe yogawil is niet begrensd tot yoga maar omvat het gehele leven met de verschillende levensgebieden. Vanuit zijn geestelijke onderzoek ontwikkelde hij ook diepzinnige samenhangen en verrijkende gedachten ivm. geneeswijzen, voeding, architectuur, bergbeklimmen, geestelijke gezondheidszorg, communicatie, kunst, etc… .

Heinz Grill – grondlegger nieuwe yogawil