Omtrent Heinz Grill

Grondlegger van ‘een nieuwe yogawil’

Heinz Grill ontwikkelde wezenlijke gedachten voor het ontwikkelen van een nieuwe yogawil.

Heinz Grill is spiritueel leraar en van beroepsopleiding ‘Heilpraktiker’ en Yogaleraar. Hij is geboren in 1960 in Zuid Duitsland. Hij is van in zijn jeugdjaren een gedreven en bedreven bergbeklimmer en ontwikkelde van daaruit een esthetische vorm van klimmen. Bij alles wat hij ondernam stond de relatie tegenover de zaak centraal. De vraag hoe je je als mens verhoudt tegenover de natuur, de berg, de voeding, de yoga-oefening, de andere, … .

Niet zozeer wat haal ik er snel uit, wat verkrijg ik erdoor, maar hoe treed ik deze zaken als mens produktief en opbouwend tegemoet. De basis is dat de mens een eigen ‘ik’ heeft en gedachten kan ontwikkelen en daarmee een scheppend vermogen heeft.

Heinz Grill volgde een klassieke Sivananda yoga-opleiding in Canada bij Vishnu Devananda. Hij begon dan vanuit zijn geestelijke inzichten deze klassieke yogastijl te verruimen en ook in overeenstemming te brengen met de noden op ziels- en geestelijk vlak van de huidige westerse mens. Hij ontwikkelde een yoga-oefenwijze waarbij het vanuit inhouden of gedachten leren vormgeven van de yogahoudingen centraal staat. Een oefenwijze waarbij het onderzoekend en doorgrondend bezig zijn met de samenhangen van de oefeningen en ook het eigen scheppend actief bewustzijnswerk belangrijk zijn. Een oefenweg die verder ook zoekt naar de directe omzetting van de gedachten in het sociale leven.
Op die manier werd er dus een nieuwe yogacultuur geboren.

Naast het ontwikkeling van deze nieuwe yogacultuur ontwikkelde hij ook nieuwe cultuurimpulsen voor andere levensgebieden. Vanuit zijn geestelijke inzichten en onderzoek ontwikkelde hij ook diepzinnige samenhangen en verrijkende gedachten ivm. geneeswijzen, voeding, architectuur, bergbeklimmen, geestelijke gezondheidszorg, communicatie, kunst, etc… .