Yoga- en leerschool Trikon

YOGA BOEKEN

Yogaboeken ter praktische en inhoudelijke verdieping

De Zielsdimensie van de yoga - auteur: Heinz Grill

Volledig herwerkte en uitgebreide tweede oplage.

Dit boek vormt het basiswerk van Heinz Grill. Alle basisoefeningen worden zowel praktisch qua uitvoering, alsook inhoudelijk qua beeld en betekenis uitvoerig beschreven. Het boek valt vooral ook op door de vele mooie foto’s van de esthetische yogahoudingen.
Een waardevol aspect van dit boek is dat de yogahoudingen volgens de chakra’s ingedeeld en uitgelegd worden. En dat hierbij ook de verschillende chakra’s en hun ontwikkeling diepgaand beschreven worden. Het is een boek waarop men niet direct uitgekeken zal zijn en over vele jaren heen herhaaldelijk in de hand kan nemen om bepaalde aspecten steeds verder te doorgronden.

Het gezondhouden van het borstkasorganisme - auteur: Heinz Grill

Dit boek is het jongste in het Nederlands vertaalde yogaboek van Heinz Grill. De rode draad doorheen dit heel toegankelijk maar tegelijk diepgaand yogaboekje is de vraag hoe we als mens een innerlijk midden ontwikkelen. Hierbij worden de heilzame werking van de eigen productieve bewustzijnsactiviteit in de yogapraktijk en het dagelijkse leven verduidelijkt. Deze actieve gedachten- en gewaarwordingsvorming draagt bij tot het ontwikkeling van een licht- en warmtevorming tot in de cellen en werkt zeer heilzaam voor de tegenwoordig sterk verspreide problemen in het borstkasorganisme zoals hartziektes, longziektes, borstkanker en verstijvingen van de borstwervelkolom. Het boekje is tevens zeer aanschouwelijk en toegankelijk door de vele foto’s, tekeningen.en randnoten.