De schoonheid van de beweging
en het bewustzijn.

Yoga-houdingen maar ook verschillende bewegingen in diverse sporten – zoals gevechtssporten, dans, maar ook gymnastiek en balsporten – kunnen een zeer esthetische uitdrukking verkrijgen.

Schoonheid ontwikkelen in de beweging is een niet zo onbelangrijk na te streven element en vraagt eigenlijk ontwikkeling. Aan de grondslag van een mooie beweging of werk ligt altijd een inhoud – een idee of gedachte. De beoefenaar moet om te beginnen concrete voorstellingen ontwikkelen van de beweging die hij wil leren. De beweging wordt niet enkel passief nagebootst of enkel fysiek geforceerd geprobeerd. De beoefenaar moet zich via waarnemingen en beeldende concrete voorstellingen uiteenzetten met de bewegingsvorm. Hij moet de beweging telkens opnieuw voorstellen en herhalen tot dat hij een gevoel voor de bewegingsvorm verkrijgt. Eens de nieuwe bewegingsvorm via het beeldend voorstellen en het fysiek herhalen tot in het gevoel aangekomen dan lukt de beweging. De beweging wordt dan plots lichter en esthetischer. Ze drukt een dieper gevoel uit.

Het bewustzijn moet in dit proces via concrete waarnemingen en voorstellingen zo vrij mogelijk aan het lichaam werken.

De mens wil eigenlijk van binnenuit – vanuit zijn ziel – altijd schoonheid ontwikkelen. Hij is trots wanneer hij iets tot stand brengt dat ook mooi of esthetisch is. Dit geldt niet alleen voor een beweging, maar ook een object of werk dat hij vormgeeft.

Schoonheid kan zich bijvoorbeeld uitdrukken in de houding van mens wanneer hij licht, natuurlijk en toch dynamisch opgericht is in de rug. Het kan zich uitdrukken in een voorwerp, object of werk dat de mens vormgeeft. Het kan zich uitdrukken in een levenswerk van iemand. Het kan zich uitdrukking in een ontmoeting, dus in de relatievormen t.o.v. andere mensen of de natuur. Schoonheid kan zich echter ook uitdrukken in het bewustzijn en daarmee tot in de aura.

Het bewustzijn kan bijvoorbeeld zeer gebonden aan het eigen zelf, begerig en hartstochtelijk zijn of omhuld zijn door angsten en zorgen. Een bewustzijnstoestand die heden ten dage eigenlijk veelvoorkomend is. Wanneer het bewustzijn zeer gebonden is, er veel bindingen voorhanden zijn, is er een vorm van donkere omhulling of schaduw in het bewustzijn voorhanden. Het bewustzijn is afgeschermd en verdicht. Wanneer het bewustzijn echter heel objectieve waarnemingen tegenover de buitenwereld leert ontwikkelen en daarbij concrete en logische voorstellingen vormt, dan is het bewustzijn volgens Rudolf Steiner lichtvoller, meer open of relatievreugdiger. Rudolf Steiner spreekt in deze samenhang van een zielslicht dat mooi en vreugdevol is. Het zielslicht werkt opbouwend.

In de yogapraktijk willen we vooral door een concrete waarnemings- en voorstellingsactiviteit meer lichtheid, vrijheid en schoonheid in het bewustzijn en in de beweging creëren. Indien de beoefenaar vanuit het bewustzijn door objectieve waarnemingen en concrete logische gedachten de bewegingen uitvoert, dan verkrijgt hij niet alleen mettertijd een gevoel voor de beweging en wordt de beweging mooier, de mens wordt eigenlijk mooier. Het bewustzijn is dan meer geordend, vrijer en lichtvoller. Er ontstaat een vorm van zielslicht, en dat zie je zelfs tot in de fysionomie van de mens. Het gelaat is meer gedifferentieerd, helder en mooi.

De yoga oefenpraktijk is in deze vorm een leerschool voor het bewustzijn en sociale leven. Je leert vanuit het bewustzijn de bewegingen esthetisch vormgeven, zoals je ook het eigen bewustzijn en leven door eigen waarnemingen en zelf gevormde gedachten leert sturen en vormgeven. We moeten heden ten dage veel meer dan vroeger vanuit objectieve waarnemingen en zelf ontwikkelde logische gedachten het eigen bewustzijn en leven terug leren sturen en vormgeven. Anders verlopen de bewustzijnsprocessen automatisch en worden ze onbewust gestuurd door de tijdsgeest die een verstikkende werking heeft.

Share on facebook
Delen op Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *