Yoga- en leerschool Trikon

YOGA OPLEIDING

Integrale, concrete en omvattende yoga lerarenopleiding tot

'Yoga en bewustzijnsvormende leraar'

Ontwikkel een zeer concrete en gedegen vakkennis en vakkundigheid.
Leer de yoga-houdingen inhoudelijk & esthetisch vormgeven.
Leer de chakra’s concreet kennen en ontwikkel hun bewustzijnskwaliteiten.
Ontwikkel het denken, het voelen en de wil en je scheppend vermogen.

Wat kan je verwachten?

  • Concrete leerstappen en de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden staan centraal
  • Yoga als een concrete naar het sociale leven gerichte ontwikkelingsweg.
  • Concrete ontwikkeling de diverse chakra’s en bewustzijnskwaliteiten.
  • Scholen van het denken, het voelen en de wil.
  • Ontwikkelen van een heilzaam esthetisch bewegingsleven.
  • Ruime en concrete vakkennis omtrent de yogahoudingen: de fysieke uitvoering en de heilzame waarde, het idee en de gewaarwordingsdimensie van de afzonderlijke oefeningen, alsook het leerproces voor het sociale leven van de diverse oefeningen
  • Inzichten ontwikkelen in het bewustzijnslichaam (astrale lichaam) en energetisch lichaam (etherlichaam) en het zogenaamd ‘ik’.
  • Het verwerven van eigen inzicht in de diverse samenhangen van de yogahoudingen en het vakkundig levendig leren beschrijven en onderrichten van de samenhangen staat centraal
  • Ontwikkelen van pedagogische mogelijkheden als basis van een creatief, inhoudelijk en vakkundig onderricht
  • Ontwikkeling van het eigen scheppend en vormgevend potentieel

 

Voor-opleiding - najaar 2022

Het opleidingstraject begint met een voor-opleiding voor iedereen. Deze voor-opleiding geeft jou de eerste basis om aan de volledige opleiding te kunnen beginnen, en je kan na de voor-opleiding een duidelijkere beslissing nemen of je het verdere opleidingstraject al dan niet wil volgen.

De voor-opleiding bestaat uit 3 weekends
Zaterdag van 9u tot 18u
Zondag van 9u tot 12u30

De voor-opleiding (37,5 uren) wordt meegerekend met je aantal uren opleiding

 

DATA: 2022

Weekend 1: 15-16 oktober
Weekend 2: 19-20 november
Weekend 3: 17-18 december

Cursusbijdrage: 375 euro

Voor wie?

De yoga beroepsopleiding is bedoeld voor mensen die yogalessen of yoga-oefeningen willen aanbieden aan groepen, aan individuele personen (privé-lessen) of ze willen aanwenden in een therapievorm.

Je ontwikkelt vakkennis omtrent de verschillende dimensies van de yoga-houdingen en het leven.
– Een goede praktische vakkunde omtrent de yoga-oefeningen en gedegenheid in de eigen yogapraktijk
– Een ruime inhoudelijke vakkennis van de diverse levenssamenhangen
– Leerstappen die de afzonderlijke yogahoudingen in zich dragen voor het sociale leven
– De chakra’s en hun ontwikkelingsmogelijkheden, de bewustzijnscapaciteiten van de verschillende chakra’s leren kunstzinnig tot uitdrukking brengen in de oefenpraktijk.

Je leert het vierledig mensbeeld en de boeiende samenhangen concreet kennen:
1. Het eigen ‘ik’ met de scheppende en vormgevende mogelijkheden van de mens
2. Het bewustzijn met de 3 bewustzijnskrachten: het denken, het voelen en de wil
3. Het energetische lichaam. Wordt in de yoga algemeen met prana omschreven. In de westerse geesteswetenschap spreekt met van het ‘etherlichaam’ en de 4 etherkrachten (warmte ether, lichtether, chemische ether, levensether)
4. Het fysieke lichaam (anatomie en fysiologie)

In mijn yoga-opleidingen staat de individuele bewustzijns- en geestelijke ontwikkeling centraal. De vakkennis moet een levendige doordrongen inhoudelijke kennis worden, die de mens tot in zijn gewaarwordingsleven en persoonlijkheid uitstraalt. Een theoretische kennis van een yogamethode, yogatechnieken en wat filosofische achtergronden bieden nog geen echte diepe basis voor een integraal onderricht.
Zo wordt er gewerkt rond het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en een eigen levendig inzicht in de diepere samenhangen, omzetten van de inhouden en gedachten tot in de vorm, asana en het praktische sociale leven. Ontwikkelen van nieuwe, opbouwende, dragende en heilzame gewaarwordingen.  Ontwikkeling van de specifieke bewustzijnskwaliteiten van chakra’s, esthetisch tot uitdrukking brengen van deze kwaliteiten en integrale gewaarwordingen in de yogapraktijk.

Je leert de yogahoudingen niet zozeer louter technisch uitvoeren volgens een bepaalde methode, maar veeleer leer je de diverse yoga-asana vanuit het bewustzijn en gedachten esthetisch vormgegeven. Deze vormgevende of scheppende bewustzijnsactiviteit werkt uitermate heilzaam en sterkt het denken, het voelen en de wil.

Je ontwikkelt inzicht omtrent de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de de afzonderlijke yoga-houdingen en oefenwijze.
Je leert van daaruit dus ook creatieve leerprocessen aan te reiken in je lessen. De yogahoudingen zijn niet enkel fysieke oefeningen ze zijn veeleer oefeningen voor het bewustzijn en een leerschool voor het sociale leven.

Je leert de 7 chakra’s op een integrale, concrete en omvattende manier kennen. Ieder afzonderlijk chakra draagt bepaalde ontwikkelingsmogelijkheden in zich of bepaalde bewustzijnskwaliteiten en gewaarwordingen die wachten op hun ontwikkeling. Je leert de diverse bewustzijnskwaliteiten en gewaarwordingen heel praktisch tot uitdrukking brengen in de yogapraktijk. Deze kwaliteiten vormen ook een basis voor het sociale leven. Hun ontwikkeling draagt ook bij tot een opbouw van de gezondheid en de levenskrachten.