Integrale en omvattende yoga opleiding

Volg een integrale yoga opleiding
met een ruime praktische en inhoudelijke basis
en ziels-geestelijke ontwikkelingsmogelijkheden
aan de yoga hogeschool Trikon

Wat kan je verwachten?

  • Concrete leerstappen en de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden staan centraal
  • Yoga als een concrete naar het sociale leven gerichte geestelijke ontwikkelingsweg.
  • Ontwikkeling van het  bewustzijnsleven en de diverse chakra’s.
  • Scholen van het denken, het voelen en de wil.
  • Ontwikkelen van een heilzaam esthetisch bewegingsleven.
  • Ruime en concrete vakkennis omtrent de yogahoudingen: de fysieke uitvoering en de heilzame waarde, het idee en de gewaarwordingsdimensie van de afzonderlijke oefeningen, alsook het leerproces voor het sociale leven van de diverse oefeningen
  • Concrete, ruime en hedendaagse inhoudelijke verdieping
  • Het verwerven van eigen inzicht in de diverse samenhangen en het vakkundig levendig leren beschrijven en onderrichten van de samenhangen staat centraal
  • Ontwikkelen van pedagogische mogelijkheden als basis van een creatief, inhoudelijk en vakkundig onderricht
  • Ontwikkeling van het eigen scheppend en vormgevend potentieel
 

Introductiedag

Vrijblijvende kennismakingsdag voor iedereen die interesse heeft in de opleiding

Op zaterdag 3 september 2022 van 9u30 tot 17u30

Bijdrage: 50 euro
Wordt afgetrokken van het inschrijvingsgeld als je je inschrijft voor de opleiding.

 

1. Yoga opleiding: Basisgedeelte

340 lesuren verdeeld over 2 jaar

De basis yoga opleiding bestaat uit 21 weekends (zaterdag en zondagvoormiddag)

DATA: 2022
Startweekend: 17-18 september 2022
Weekend 2: 15-16 oktober
Weekend 3: 19-20 november
Weekend 4: 17-18 december

DATA: 2023 (nog niet bekend)

Meer info en prijzen:
www.yoga-opleiding.be

2. Yoga opleiding: Vervolmakingsgedeelte

160 lesuren verdeeld over 2 jaar

Het vervolmakingsdeel, master degree, bestaat uit 12 weekends (zaterdag en zondagvoormiddag)

DATA: 
Vanaf najaar 2022

Voor wie?

De yoga-opleiding is zowel geschikt voor mensen die effectief yogaleraar willen worden alsook voor mensen die zoeken naar een individuele ontwikkeling. Ze is ook heel geschikt voor mensen die therapeutisch werkzaam zijn of in de sociale sector actief zijn.

Je ontwikkelt vakkennis omtrent de verschillende dimensies van de yoga-houdingen en het leven.
– Een goede praktische vakkunde omtrent de yoga-oefeningen en gedegenheid in de eigen yogapraktijk
– Een ruime inhoudelijke vakkennis van de diverse levenssamenhangen
– Leerstappen die de afzonderlijke yogahoudingen in zich dragen voor het sociale leven
– De chakra’s en hun ontwikkelingsmogelijkheden, de bewustzijnscapaciteiten van de verschillende chakra’s leren kunstzinnig tot uitdrukking brengen in de oefenpraktijk.

Je leert het vierledig mensbeeld en de boeiende samenhangen concreet kennen:
1. Het eigen ‘ik’ met de scheppende en vormgevende mogelijkheden van de mens
2. Het bewustzijn met de 3 bewustzijnskrachten: het denken, het voelen en de wil
3. Het energetische lichaam. Wordt in de yoga algemeen met prana omschreven. In de westerse geesteswetenschap spreekt met van het ‘etherlichaam’ en de 4 etherkrachten (warmte ether, lichtether, chemische ether, levensether)
4. Het fysieke lichaam (anatomie en fysiologie)

In mijn yoga-opleidingen staat de individuele bewustzijns- en geestelijke ontwikkeling centraal. De vakkennis moet een levendige doordrongen inhoudelijke kennis worden, die de mens tot in zijn gewaarwordingsleven en persoonlijkheid uitstraalt. Een theoretische kennis van een yogamethode, yogatechnieken en wat filosofische achtergronden bieden nog geen echte diepe basis voor een integraal onderricht.
Zo wordt er gewerkt rond het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en een eigen levendig inzicht in de diepere samenhangen, omzetten van de inhouden en gedachten tot in de vorm, asana en het praktische sociale leven. Ontwikkelen van nieuwe, opbouwende, dragende en heilzame gewaarwordingen.  Ontwikkeling van de specifieke bewustzijnskwaliteiten van chakra’s, esthetisch tot uitdrukking brengen van deze kwaliteiten en integrale gewaarwordingen in de yogapraktijk.

Je leert de yogahoudingen niet zozeer louter technisch uitvoeren volgens een bepaalde methode, maar veeleer leer je de diverse yoga-asana vanuit het bewustzijn en gedachten esthetisch vormgegeven. Deze vormgevende of scheppende bewustzijnsactiviteit werkt uitermate heilzaam en sterkt het denken, het voelen en de wil.

Je ontwikkelt inzicht omtrent de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de de afzonderlijke yoga-houdingen en oefenwijze.
Je leert van daaruit dus ook creatieve leerprocessen aan te reiken in je lessen. De yogahoudingen zijn niet enkel fysieke oefeningen ze zijn veeleer oefeningen voor het bewustzijn en een leerschool voor het sociale leven.

Je leert de 7 chakra’s op een integrale, concrete en omvattende manier kennen. Ieder afzonderlijk chakra draagt bepaalde ontwikkelingsmogelijkheden in zich of bepaalde bewustzijnskwaliteiten en gewaarwordingen die wachten op hun ontwikkeling. Je leert de diverse bewustzijnskwaliteiten en gewaarwordingen heel praktisch tot uitdrukking brengen in de yogapraktijk. Deze kwaliteiten vormen ook een basis voor het sociale leven. Hun ontwikkeling draagt ook bij tot een opbouw van de gezondheid en de levenskrachten.

Nog vragen? Download onze uitgebreide brochure (nog in opmaak) met alle info en prijzen, of stuur ons een mail op info@yogaschooltrikon.be