Yoga en Meditatiescholing

Ontwikkelen en sterken van het
denken, het voelen en de wil.

Ontwikkelen van meer vrijheid
en actieve verbinding.

Ontwikkelen van het gewaarwordingsleven
en diverse bewustzijnskwaliteiten.

Leer het praktische sociale leven
sturen en vormgeven.

Op zaterdagvoormiddag telkens van 9u tot 12u

Yogaschool Trikon, Bloemendalestraat 111, Beernem

Kennismakingsvoormiddag op zaterdag 17 september 2022

Van 9u tot 12u. Daarna kan je beslissen of je de rest van de reeks volgt.

Concrete meditatiescholing - basisopleiding te Beernem

– Voor wie zoekt naar een grondige meditatiescholing en kennis van de achtergronden
– Voor wie het bewustzijn en de eigen ik-kracht wil versterken
– Voor wie interesse heeft in spirituele inhouden en ze ook praktisch wil omzetten of toepassen
– Voor wie het leven meer inhoudelijk wil leren vormgeven
of vanuit de essentie de existentie leren ontwikkelen
– Voor wie een opbouwende verbinding wil leren ontwikkelen
– Voor wie meer vrijheid van de tegenwoordige bepalende systemen wil ontwikkelen
of voor wie zoekt naar een nieuw begin en losmaking van oude vergankelijke structuren

De scholing is voor iedereen geschikt.
Ze biedt ook een goede basis voor mensen die o.a. yogales geven of therapeutisch werkzaam zijn
en diverse opbouwende waarnemingsoefeningen willen aanbieden.

Data najaar 2022

5 zaterdagvoormiddagen en 1 zondagvoormiddag:
17 september / 1 oktober / 22 oktober / 13 november / 26 november/ 10 december
telkens van 9u tot 12u
Cursusbijdrage: 195 euro

Thema’s en lesinhouden:

– Studie van het mensbeeld: lichaam – ziel – geest
Ik (geest) – astraal lichaam (bewustzijn) – etherlichaam (energetisch) – fysiek lichaam
– De praktische ontwikkeling en sterking van het denken, het voelen en de wil
aan de hand van diverse bewustzijns- of zielsoefeningen.
– De ontwikkeling van een lichaamsvrijer bewustzijnsvermogen
door middel van concrete waarnemingen en gedachtevorming
– Opbouwende werkingen van zielsoefeningen op de gezondheid, de ademhaling en de omgeving
– Diverse yoga-houdingen ter versterking van de psychische spankracht en de lichamelijke houding
– Verschillende vormen van meditatie
– De scheppende omgang met spirituele inhouden
– Hoe leren sturen en vormgeven van het bewustzijn en praktische sociale leven

Deze grondige basisscholing schenkt een goede basis voor iedereen die met meditatie concreet aan de slag wil.
Meditatie en de praktische zielsoefeningen vragen naast de praktijk ook een studie van de achtergronden,
onderscheidingsvermogen en gedegen kennis van zaken. Want op het gebied van meditatie en spiritualiteit bestaan er
veel misverstanden en subjectieve interpretaties die de ontwikkeling eerder ondermijnen dan vooruithelpen.

Studieboeken

– Er zullen diverse studieteksten voorzien worden. O.a. vertalingen van studieteksten van Heinz Grill
– ‘De weg tot inzichten in de hogere werelden’ van Rudolf Steiner (bij ons verkrijgbaar)

Na deze basisscholing zal er volgend jaar een verdere verdiepings- of vervolmakingscholing aangeboden worden.

De diverse ziels- en meditatie-oefeningen

 1. De kunst van het zintuigelijk waarnemen: diverse waarnemings- en voorstellingsoefeningen
 2. De kunst van de concentratie ontwikkeling
 3. De kunst van het scheppend lezen en opbouwen van filosofische- en spirituele inhouden: de arbeid met het woord en het opbouwen van levenskrachten
 4. De kunst om begrippen te verlevendigen en te verdiepen
 5. De kunst van het praktische denken als stabiliserende kracht in de persoonlijkheid
 6. Yoga en de kunst een beweging te creëren vanuit een gedachte
 7. Meditatie en de kunst een gedachte vrij in de voorstelling te behouden en werkzaam te laten worden.
 
Deze lesinhouden worden gedurende de scholing afwisselend stap voor stap opgebouwd.
 
Tijdens de lessen zal er een ritmische opbouw zijn met enerzijds inhoudelijke uiteenzettingen, bewegings- of yogahoudingen, tekstarbeid en zielsoefeningen of meditatie
 
Je leert de bewustzijnskrachten – het denken, het voelen en het willen – grondig kennen, alsook vanuit het ‘ik’ sturen en ordenen.

Data najaar 2022

  • Zaterdag 17 september
  • Zaterdag 1 en 22 oktober
  • Zondag 13 november
  • Zaterdag 26 november
  • Zaterdag 10 december
 •  
Telkens van 9u tot 12u
 

Cursusbijdrage

Volledige reeks: 195,- euro
Kennismakingsvoormiddag: 32,50 euro
 
Overschrijven bij inschrijving.
Bedrag kan enkel bij een annulatie voor 2 september teruggestort worden.
 

Lesgever: Rudy Vancoillie

Professioneel yogadocent
Deskundige inzake bewustzijnsontwikkeling
Vertaler van diverse boeken van Heinz Grill

Yoga lerarenopleiding (1991) en verdere spirituele scholing
bij Heinz Grill.
Studie van de antroposofie van Rudolf Steiner