Yoga te Beernem

Op maandag: 19u30 tot 20u45
Op dinsdag: 19u30 tot 20u45
Op donderdag: 20u tot 21u15

Yogaschool Trikon,
Bloemendalestraat 111, Beernem

Online inschrijven onderaan deze pagina

Wekelijkse yoga lessen voor iedereen te Beernem

Je kan ieder moment instromen – Wel vooraf inschrijven – Wisselen van avond is mogelijk
Schrijf je in voor een GRATIS proefles in de maand september

De yogalessen

 • De yogalessen zijn voor iedereen geschikt, zowel voor beginners alsook voor matig gevorderden.
 • De lessen worden ritmisch vormgegeven, er zijn zowel dynamisch-actieve fases alsook meer statische bewustzijnsfases, er komen eenvoudige variaties en moeilijkere variaties  aan bod.
 • De lessen zijn concreet en ontwikkelingsgericht en worden inhoudelijk vormgegeven.
 • Je wordt vakkundig begeleid en ook persoonlijk gecorrigeerd tijdens de oefeningen.
 • Je leert de fysieke uitvoering van de afzonderlijke houdingen kennen, alsook hun betekenis en leerproces voor het sociale leven.
 • Je leert hoe je vanuit een overschouwende bewustzijnsactiviteit de verschillende houdingen esthetisch vormgeven.
 • De oefeningen worden afzonderlijk gedemonstreerd en uitgelegd.
 • De lessen bevatten altijd concrete leer- en ontwikkelingsstappen.

De yoga-oefeningen

 • De yoga-oefenwijze werkt rustgevend, opbouwend en versterkend op het zenuwstelsel.
 • Je leert hoe je de ademhaling vrijer kan toelaten.
 • De rug wordt goed geschoold: ze wordt stabiel, soepel en dynamisch. 
 • Door de manier van bewustzijns-actief oefenen worden de levenskrachten opgebouwd.
 • De oefenwijze bevordert de immuniteit.
 • De yoga-oefenwijze vormt een leerschool voor het bewustzijn en het sociale leven.
 • Het denken, het voelen en de wil worden gesterkt.
 • Je leert het denken, het voelen en de wil actief maar tegelijkertijd geordend gebruiken.
 • Je leert meer ruimtegevoel ontwikkelen in de yogahoudingen in tegenstelling tot engtegevoel.
 • Je ontwikkelt een gezond innerlijk zelfgevoel die zich uitdrukt in een gevoel van centrering naar binnen en tegelijkertijd openheid naar buiten toe.
 • De eigen scheppende bewustzijnsactiviteit wordt geschoold.
 • Je leert de yogahoudingen vanuit een concrete gedachte-inhoud of mentale voorstelling op een esthetische manier vormgeven.
 • Je ontwikkelt nieuwe gewaarwordingen die opbouwend en verrijkend werken voor het leven.

Cursusbijdrage

 • 10 beurtenkaart: 100 euro, 15 lesweken geldig
 • 10 beurtenkaart: 120 euro, 6 lesmaanden geldig
 • Aparte les: 14 euro
 • Proefles (éénmalig)


Bij ernstige fysieke of psychische problemen vraag je best vooraf het advies van een arts, psycholoog of bevoegd persoon.

Benodigdheden

Er zijn yogamatjes ter plaatse of eigen yogamat
Kledij aantrekken voor bewegingsoefeningen

Lesgever

Rudy Vancoillie, professioneel lesgever sedert 1991
Opleiding bij Heinz Grill volgens het idee van de nieuwe yogawil

De mens moet tegenwoordig nog veel meer dan vroeger zijn bewustzijn zelf levendig leren sturen
en vanuit klare waarnemingen en gedachten in relatie leren treden met de buitenwereld,
alsook de diverse gebieden van het leven bewuster inhoudelijk leren vormgeven.