Yoga- en leerschool Trikon

YOGA BRUGGE

Yoga Brugge

Beweging, adem en psychische versterking

Wekelijks op maandagavond van 19u15 tot 20u30
Uitgezonderd tijdens de schoolvakanties
 
Je kan ieder moment instromen met een proefles.
 
Turnzaal van MAST te Sint-Andries
 
Gistelse Steenweg 438, 8200 Brugge
 

De yogalessen

 • Voor beginners en matig gevorderden. Alle leeftijden (volwassenen).
 • De lessen worden ritmisch en inhoudelijk vormgegeven. 
 • In de lessen worden er zowel dynamische yogahoudingen uitgevoerd, alsook meer rustig verzamelende houdingen. Fysieke activiteit en bewustzijnsactiviteit vinden hun balans.
 • De lessen zijn goed onderbouwd, concreet, leerrijk en ontwikkelingsgericht.
 • Je wordt vakkundig begeleid en ook persoonlijk gecorrigeerd.
 • Je individuele vragen zijn steeds welkom.
 • Je leert de yogahoudingen fysiek zeer zorgvuldig en gedifferentieerd vormgeven.
 • Je leert het leerproces voor het sociale leven van de yogahoudingen kennen.
 • De oefeningen worden aanschouwelijk gedemonstreerd en goed uitgelegd.

De yoga-oefenwijze

 • De rug wordt dynamischer en gezonder. Ze verjongt. Degeneratieprocessen worden voorkomen of tegengegaan.
 •  Je leert de ademhaling ruimer en vrijer toelaten.
 • Je leert de yogahoudingen concreet inhoudelijk vormgeven.
 • Je ontwikkelt een gezonder, lichter en esthetischer bewegingsleven.
 • Je ontwikkelt meer lichamelijke en psychische spankracht.
 • De oefeningen werken versterkend op het denken, het voelen en de wil. 
 • Je leert het denken, het voelen en de wil te ordenen.
 • Je ontwikkelt een concreet en helder waarnemingsvermogen en meer concentratievermogen.
 • Ontwikkelen van een eigen centrum en innerlijke rust.
 • Je leert opbouwende gewaarwordingen ontwikkelen. Goede gewaarwordingen werken heilzaam.
 

Cursusbijdrage

10 beurtenkaart: 125 euro – 4 maanden geldig
Schoolverlofperiodes worden niet meegerekend!

5 beurtenkaart, 70 euro, 2 maanden geldig
Schoolverlofperiodes worden niet meegerekend!

Losse les: 15 euro

Proefles: 5 euro (éénmalig)

De beurtenkaart kan je ook gebruiken voor alle yogalessen te Beernem, Oostende en Koksijde.

Bij ernstige fysieke of psychische problemen vraag je best vooraf het advies van een arts, psycholoog of bevoegd persoon.

Benodigdheden

Eigen yogamatje

Sportkledij aantrekken voor bewegingsoefeningen

Lesgever

Rudy Vancoillie, professioneel yogadocent sedert 1991
Opleiding bij Heinz Grill in Duitsland volgens het idee van ‘een nieuwe yogawil’
Studie van de antroposofie van Rudolf Steiner.

De yogapraktijk leidt ertoe dat we vanuit meer tegenwoordigheid van geest, met klare waarnemingen en concrete gedachten in relatie leren treden met de buitenwereld.  We leren het eigen bewustzijn sturen en de diverse levensgebieden inhoudelijk of vanuit gedachten vormgeven.