Yoga- en leerschool Trikon

YOGA BEERNEM

Yoga bij depressie - Beernem

Diverse oefeningen om depressieve stemmingen tegen te gaan

Op dinsdag: 19u30 tot 20u45

Data: 14, 21 en 28 maart 2023

Yogaschool Trikon
Bloemendalestraat 111 te Beernem

3 thema-lessen

Je leert diverse yoga-, waarnemings- en ademoefeningen die heilzaam werken bij depressieve stemmingen.

De huidige levensomstandigheden leiden graag tot depressieve stemmingen. Deze uiten zich o.a. in moedeloosheid, zwaartegevoelens, vreugdeloos en ook krachteloos zijn. Deze werken als een soort van omhulling waarin de betreffende zich bevindt. Normaal gezien leiden diverse uiterlijke omstandigheden en gebeurtenissen, zoals o.a. beledigingen, ongewenste psychische belastingen, mislukkingen, scheidingen en verlies, tot deze depressieve gevoelens. Maar ook onze huidige tijd die graag onze doelperspectieven roven en het ontwikkelen van goede eigen levensidealen bemoeilijken, dragen bij tot diverse depressieve stemmingen. Veel jonge mensen beleven heden ten dage een vorm van perspectiefloosheid.

De depressie kan volgens vroegere medische beschouwingen enerzijds sluimerend, min of meer onbewust in ons gemoed aanwezig zijn of anderzijds ook zeer reactief opkomen. De eerste vorm is de latent aanwezige en berust op onze genetische aanleg. De tweede vorm wordt reactief uitgelokt door bepaalde gebeurtenissen en omstandigheden.

Tijdens deze 3 lessen leer je het beeld van de depressie beter kennen en leer je diverse yoga-, waarnemings- en ademoefeningen die behulpzaam zijn om depressieve stemmingen tegen te gaan. Verder worden er ook diverse mogelijkheden aangereikt die je kan toepassen bij het vormgeven van het leven.

Tijdens deze 3 lessen leer je het beeld van de depressie beter kennen en leer je diverse yoga-, waarnemings- en ademoefeningen die behulpzaam zijn om depressieve stemmingen tegen te gaan. Verder worden er ook diverse mogelijkheden aangereikt die je kan toepassen bij het vormgeven van het leven.

De lessen en aangeleerde oefeningen vervangen, vooral bij ernstige depressieve aandoeningen in geen geval een behandeling door een vakkundig arts of psychologische begeleiding.

De lessen en oefeningen kunnen heel in het bijzonder bij lichtere vormen van depressie zinvolle ondersteuning bieden. Ze zijn ook zinvol ter preventie wanneer iemand er gevoelig aan is.

Data en cursusbijdrage

14, 21 en 28 maart 2023

telkens van 19u30 tot 20u45

Bijdrage: 36 euro

Bij ernstige fysieke of psychische problemen vraag je best vooraf het advies van een arts, psycholoog of bevoegd persoon.

Benodigdheden

Yogamatjes ter plaatse,
maar je kan ook je eigen yogamatje meenemen.

Sportkledij aantrekken voor bewegingsoefeningen

Lesgever

Rudy Vancoillie, professioneel yogadocent sedert 1991
Opleiding bij Heinz Grill in Duitsland volgens het idee van ‘een nieuwe yogawil’
Studie van de antroposofie van Rudolf Steiner.