Yoga- en leerschool Trikon

YOGA OOSTENDE

Yoga Oostende

Beweging, adem en psychische versterking

Doorlopend op woensdagochtend en -avond
uitgezonderd tijdens schoolvakanties.

Je kan altijd inspringen met een proefles.

Groep 1: woensdag van 19u tot 20u15
Groep 2: woensdag van 20u15 tot 21u30

NIEUW:
Yoga op woensdag van 10u30 tot 11u45

In de sfeervolle yogaruimte ‘De lotus’
in ‘De Loft’ – Jules Peurquaetstraat 15

De yogalessen

 • Voor beginners en matig gevorderden. Alle leeftijden (volwassenen).
 • De lessen worden ritmisch en inhoudelijk vormgegeven. 
 • In de lessen worden er zowel dynamische yogahoudingen uitgevoerd, alsook meer rustig verzamelende houdingen. Fysieke activiteit en bewustzijnsactiviteit vinden hun balans.
 • De lessen zijn goed onderbouwd, concreet, leerrijk en ontwikkelingsgericht.
 • Je wordt vakkundig begeleid en ook persoonlijk gecorrigeerd.
 • Je individuele vragen zijn steeds welkom.
 • Je leert de yogahoudingen fysiek zeer zorgvuldig en gedifferentieerd vormgeven.
 • Je leert de betekenis voor het sociale leven van de yogahoudingen kennen.
 • De oefeningen worden aanschouwelijk gedemonstreerd en goed uitgelegd.

De yoga-oefenwijze

 • De rug wordt dynamischer en gezonder. Ze verjongt. Degeneratieprocessen worden voorkomen of tegengegaan.
 •  Je leert de ademhaling ruimer en vrijer toelaten.
 • Je leert de yogahoudingen concreet inhoudelijk vormgeven.
 • Je ontwikkelt een gezonder, lichter en esthetischer bewegingsleven.
 • Je ontwikkelt meer lichamelijke en psychische spankracht.
 • Je ontwikkelt een heilzame wijdte en lichtheid in het bewustzijn.
 • Je ontwikkelt meer sterkte en orde in het denken, voelen en de wil.
 • Je leert een eigen centrum en innerlijke rust ontwikkelen.
 • Je ontwikkelt meer scheppend- of vormgevend vermogen.
 • Je leert actief en bewustzijnsvormend in relatie te treden, hierdoor versterk je de levenskrachten en het immuunsysteem.
 • Je leert een concreet en helder waarnemingsvermogen ontwikkelen.
 • Je leert opbouwende gewaarwordingen ontwikkelen. Goede gewaarwordingen werken heilzaam.
 • Je bevordert de fysieke en psychische gezondheid door de ontwikkeling van nieuwe bewustzijnscapaciteiten.
 

Cursusbijdrage

10 beurtenkaart: 125 euro – 4 maanden geldig
Schoolverlofperiodes worden niet meegerekend!

5 beurtenkaart, 70 euro, 2 maanden geldig
Schoolverlofperiodes worden niet meegerekend!

Losse les: 15 euro

Proefles: 5 euro (éénmalig)

Beurtenkaart:
Lesmaanden van september t.e.m. juni
Juli en augustus worden niet meegerekend als lesmaand.

De beurtenkaart kan je ook gebruiken voor alle yogalessen te Beernem, Brugge en Koksijde.

Bij ernstige fysieke of psychische problemen vraag je best vooraf het advies van een arts, psycholoog of bevoegd persoon.

De yogapraktijk leidt ertoe dat we vanuit meer tegenwoordigheid van geest, met klare waarnemingen en concrete gedachten in relatie leren treden met de buitenwereld.  We leren het eigen bewustzijn sturen en de diverse levensgebieden inhoudelijk of vanuit gedachten vormgeven.