Yoga te Oostkamp

Kennismaken met Yoga – 6 sessies

LDC De Stip
Sint-Jozefsdreef 5, 8020 Oostkamp

Vanaf maandag 20 september ’21
Telkens 14u tot 15u15

Schrijf je in via de knop onderaan.

6 yoga lessen voor iedereen te Oostkamp

Kennismaken met yoga

Nog nooit aan yoga gedaan en je wil het graag eens proberen? In deze reeks start je bij het begin.

De oefeningen werken opbouwend, stabiliseren je zenuwstelsel en maken je psychisch sterker. Je leert je adem vrijer en voller toelaten en je rug wordt stabiel, flexibel en bovenal dynamisch.

Hierdoor versterk je niet alleen je lichaamshouding, maar ook je zelfgevoel en relatie met de buitenwereld.

De yoga-oefeningen

 • De yoga-oefenwijze werkt rustgevend, opbouwend en versterkend op het zenuwstelsel.
 • Je leert hoe je de ademhaling vrijer kan toelaten.
 • De rug wordt goed geschoold: ze wordt stabiel, soepel en dynamisch. 
 • Door de manier van bewustzijns-actief oefenen worden de levenskrachten opgebouwd.
 • De oefenwijze bevordert de immuniteit.
 • De yoga-oefenwijze vormt een leerschool voor het bewustzijn en het sociale leven.
 • Het denken, het voelen en de wil worden gesterkt.
 • Je leert het denken, het voelen en de wil actief maar tegelijkertijd geordend gebruiken.
 • Je leert meer ruimtegevoel ontwikkelen in de yogahoudingen in tegenstelling tot engtegevoel.
 • Je ontwikkelt een gezond innerlijk zelfgevoel die zich uitdrukt in een gevoel van centrering naar binnen en tegelijkertijd openheid naar buiten toe.
 • De eigen scheppende bewustzijnsactiviteit wordt geschoold.
 • Je leert de yogahoudingen vanuit een concrete gedachte-inhoud of mentale voorstelling op een esthetische manier vormgeven.
 • Je ontwikkelt nieuwe gewaarwordingen die opbouwend en verrijkend werken voor het leven.

Cursusbijdrage

60 euro: standaardprijs

Organisatie: Avansa

Bij ernstige fysieke of psychische problemen vraag je best vooraf het advies van een arts, psycholoog of bevoegd persoon.

Benodigdheden

Er zijn yogamatjes ter plaatse of eigen yogamat
Kledij aantrekken voor bewegingsoefeningen

Lesgever

Rudy Vancoillie, professioneel lesgever sedert 1991
Opleiding bij Heinz Grill volgens het idee van de nieuwe yogawil

De mens moet tegenwoordig nog veel meer dan vroeger zijn bewustzijn zelf levendig leren sturen
en vanuit klare waarnemingen en gedachten in relatie leren treden met de buitenwereld,
alsook de diverse gebieden van het leven bewuster inhoudelijk leren vormgeven.