Yoga- en leerschool Trikon

YOGA OPLEIDING

Info moment yoga-opleiding

Maak kennis met de
yogalerarenopleiding

Zaterdag 17 februari 2024
van 14u tot 18u

Vrijblijvend info moment en yoga-workshop voor iedereen die interesse heeft in de yoga-opleiding.

Tijdens deze kennismaking leer je de yogaschool, de yoga-oefenwijze alsook
het doel en opzet van de yoga-opleiding kennen.

De yogalerarenopleiding is zeer omvattend, concreet,
ze biedt ook veel nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor het individu.

De opleiding is er niet zozeer bedoeld om louter en alleen de verschillende yogahoudingen
technisch correct te leren uitvoeren en verschillende yoga- en ademmethoden
te leren toepassen. Veeleer is de fundamentele basis de ontwikkeling van
het individu met zijn scheppende en creatieve bewustzijnsmogelijkheden.

De ontwikkeling, sterking en verruiming van het bewustzijn met het denken, het voelen en de wil
staat centraal in de yogapraktijk. De yogahoudingen worden dus niet zozeer enkel lichamelijk utilitair uitgevoerd,
maar je leert veeleer de yogahoudingen esthetisch en inhoudelijk vormgeven.
Je leert de chakra’s kennen en hun bewustzijnskwaliteiten concreet tot uitdrukking brengen
in de āsana-praktijk en in het sociale leven.

We hebben heden ten dagen een gebrek aan inhouden waarmee we het leven kunnen vormgeven
en we hebben ook nood aan praktische mogelijkheden om het bewustzijn concreet te scholen.
Er is verder ook nood aan nieuwe mogelijkheden om scheppend-actief en opbouwend
in relatie te treden en het gewaarwordingsleven substantieel te verrijken.

In deze yogaleraren opleiding leer je deze mogelijkheden kennen en leer je deze ook om
een creatieve manier onderrichten.