Yoga- en leerschool Trikon

YOGA OPLEIDING

Deel 1: Basis yoga opleiding

2-jarige basisopleiding: 21 anderhalve weekends – 2 jaar – 300 lesuren

1. Ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. yoga
Sterken van denken, voelen en wil
Ontwikkelen van het ik en het scheppend vermogen
Kennis inzake het vierledig mensbeeld.

Basisprincipes van de yoga als ontwikkelingsweg en de yogapraktijk
Aanleren, beoefenen en verfijnen van de diverse yoga-asana (houdingen)
  Goede spanningsverhoudingen leren ontwikkelen
of het lichaam goed gedifferentieerd in de yoga-houdingen brengen.
Heldere voorstellingen ontwikkelen voor de diverse yogahoudingen

Het vierledig mensbeeld volgens de antroposofie van Rudolf Steiner
1. De geest, het zelf of het Ik / scheppend vermogen / Vuur of warmte-element
2. Het bewustzijn met het denken, het voelen en de wil / het astraal lichaam / licht- of luchtelement
3. De verschillende energieën (etherkrachten) / het etherlichaam / prana / Waterelement
4. Het fysiek lichaam / aarde-element
De verbanden tussen die 4 lichamen en de ontwikkelingsmogelijkheden

De yogapraktijk als oefenpraktijk en scholing voor het denken, het voelen en de wil
Sterken, differentiëren en ontwikkelen van het denken, het voelen en de wil
De menselijke ik-kracht en het vermogen de gedachten en het bewustzijn te vormen

 

2. Ontwikkelen van een gezond, licht, vrij en dynamisch bewegingsleven
Het ontwikkelen van het manipura chakra – een dynamische borstwervelkolom en wijdte in het bewustzijn.

Het ontwikkelen van het derde chakra en een dynamische, spankrachtige rug.
Het ontwikkelen van een heilzame en geordende driegeleding in diverse yoga-asana:
Stabiele gecentreerde basis –  Dynamische middenromp – Licht en ontspannen schouder-nek gebied.

Het derde centrum en het ontwikkelen van wijdte in het bewustzijn of ruimtegevoel.
Het ontwikkelen van wijdte in het bewustzijn in samenhang tot lichtheid in het bewegingsapparaat.

Specifieke oefeningen voor het ontwikkelen van het manipura chakra (zonnevlecht centrum)
Veelvoorkomende problemen aan het bewegingsapparaat en heilzame mogelijkheden
door het ontwikkelen van het derde centrum, de spankracht in de rug en de bewustzijnswijdte.
De wervelkolom en het bewegingsapparaat: anatomie, fysiologie en geestelijke samenhang.


De nieren in relatie tot het derde centrum of het manipura chakra
De actieve stofwisselingsorganen: maag, pancreas, gal – als warmte vormend systeem
en hun relatie tot het derde centrum
Heilzame mogelijkheden door yoga voor het bewegingsapparaat, de nieren en de stofwisseling.


3. Ontwikkelen van een vrijer en heilzaam ademleven
De vrije adem, het vrije bewustzijn en het vrije bewegingsleven

Hoe staat de ademhaling in relatie tot lichaam, ziel (bewustzijn) en geest?
De vrije ademhaling en de gestuurde ademhaling (Pranayama):
De vrije adem, het ontwikkelen van mentale vrijheid, wijdte en openheid in het bewustzijn.
De gestuurde adem, het zich mentaal en lichamelijk centreren en het stimuleren van de prana-energie.

De vrije ademhaling in relatie tot het vijfde chakra (keelchakra)
Het leren loslaten, openheid in het bewustzijn en het vrijer beleven van de ademhaling.

De ademhaling in zijn kosmische vrije dimensie leren beleven
De 4 dimensies van de adem en de 4 overeenkomstige gewaarwordingen:
Sleutelbeenademhaling / diepe buikademhaling / flankenademhaling / borstkas of gecentreerde hartademhaling
Het ademhalingsstelsel – wetenschappelijke en geesteswetenschappelijke verbanden
De ademhaling en de ontwikkeling van het bewustzijnsleven
De ademhaling en de eiwitstofwisseling


4. Ontwikkelen van het hart als centrum van de persoonlijkheid
en het inhoudelijk vormgeven van de yogahoudingen

Het hart als fysiek orgaan en het hart als fijnstoffelijk energiecentrum (hart chakra)
Het ontwikkelen van het hart in de zin van het ontwikkelen van een midden of centrum
Het inhoudelijk leren vormgeven van de yogapraktijk
Het hartcentrum: ontwikkelen van een eigen centrum tegenover openheid naar buiten toe
Het verlevendigen van de borstwervelkolom en de heilzame waarde
Diverse rugwaartsbuigende yoga-oefeningen en de borstwervelkolom
Het ontwikkelen van het gewaarwordingsleven en de heilzame waarde
Verschil tussen gewaarwordingen en gevoelens/emoties
Opbouwen van de warmte-ether en heilzame mogelijkheden
Het hart en de bloedsomloop
Heilzame mogelijkheden ter bevordering van hart en bloedsomloop


5. Het ontwikkelen van een gecoördineerd bewegingsleven
Het tweede chakra, een gezonde beendynamiek en vertrouwen

Het ontwikkelen van het tweede centrum in de yogapraktijk en het waterelement
Het leren coördineren van de bewegingen
in de zin dat men centrerende bewegingen ontwikkelt vanuit de benen naar het heiligbeen
en daar tegenover uitvloeiende bewegingen ontwikkelt in de rug.
Het tweede chakra en de samenhang tot het etherlichaam (energetisch lichaam)
Coördineren en opbouwen van de levenskrachten (etherlichaam) vanuit gedachten/voorstellingen.
Het tweede centrum en het ontwikkelen van een gezonde immuniteit
Het immuunsysteem en het lymfatisch stelsel. De dunne darm.
Het tweede centrum als het centrum van het vertrouwen en de moraliteit


6. Het ontwikkelen van een lichaamsvrijer denk- en voorstellingsvermogen
Het zesde chakra en het ontwikkelen van een scheppende gedachtekracht

De scheppende vormgevende kracht van het denken.
Het leren vormgeven en doorvormen van het lichaam in de yogahoudingen vanuit heldere gedachten/voorstellingen.
en het leren vormgeven en doorvormen van het denken zelf.
Yoga en meditatie zonder gedachte versus met gedachte/voorstelling
Diverse mentale bewustzijnsoefeningen (zielsoefeningen) en hun heilzame waarde.
Ontwikkelen van wijdte en overzicht in het denken.
Het ontwikkelen en sterken van het scheppend denkvermogen als therapeutische ondersteuning bij depressie.
De depressie en de lever, samenhang tot de chemische ether of het waterelement
Heilzame waarde van de ontwikkeling van het zesde centrum en het mentaal voorstellingsvermogen


7. Yoga als universele ontwikkelingsweg
De evolutie van de yoga

De traditionele yogaweg – ontstaan, geschriften en evolutie
De Bhagavat Gita en de ontwikkeling van het Zelf
De Raja yogaweg als het koninklijke pad
De sutra’s van Patanjali.

Evolutie van de yogaweg in onze huidige tijd
Verschillende tegenwoordige yogastijlen en hun grondleggers: T. Krishnamacharya, BKS Iyengar,
Pattabhi Jois, Swami Sivananda,…
Verschillende Indische yogameesters: Swami Sivananda, Sri Aurobindo, … en hun vernieuwde opzet.
Heinz Grill en de ontwikkeling van de nieuwe yogawil of het nieuwe yogagewaarworden 
Waarom is er nood aan het ontstaan van een nieuwe yogacultuur.
De nieuwe yogawil en zijn relatie tot de antroposofie van Rudolf Steiner
De antroposofie van Rudolf Steiner in het westen en de ontwikkeling van de geesteswetenschap

De oosterse trappen weg vanuit het lichaam en diverse yogatechnieken naar de geest
of de weg van onderen naar boven
De westerse individuatieweg vanuit de geest naar de materie of de weg van boven naar beneden
Een hedendaagse individuele geestelijke ontwikkelingsweg en ontwikkeling van een rijker zielsleven