Yoga- en leerschool Trikon

YOGA OPLEIDING

Deel 1: Yoga initiatie module

Initiatie module: 7 zaterdag voormiddagen
3 maanden: 25 lesuren

Tijdens deze voorbereidende module ligt het accent
vooral op de eigen yogapraktijk en het ontwikkelen
van een goede basis in de yogapraktijk.

Deel 2: Basis yoga opleiding

2-jarige basisopleiding:
22 zaterdagen en 22 zondag voormiddagen
275 lesuren

Kan gevolgd worden om later lesgever te worden
of ter persoonlijke ontwikkeling.

1. Ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. yoga
Sterken van denken, voelen en wil
Ontwikkelen van het ik en het scheppend vermogen
Kennis inzake het vierledig mensbeeld.

 

Basisprincipes van de yoga als ontwikkelingsweg en de yogapraktijk
Aanleren, beoefenen en verfijnen van de diverse yoga-houdingen.
  Goede spanningsverhoudingen leren ontwikkelen
of de yoga-asana goed gedifferentieerd leren uitvoeren.
Duidelijke voorstellingen ontwikkelen voor de diverse yogahoudingen
en deze in de praktijk omzetten. Je leert het lichaam vanuit
het bewustzijn d.m.v. duidelijke voorstellingen vormgeven.

Je leert hoe het ik of de zelfkracht van de mens gesterkt wordt.

Je leert hoe het denken, het voelen en de wil van de mens gesterkt,
geordende en ontwikkeld wordt.

Je leert hoe de levenskrachten opgebouwd kunnen worden

Het vierledig mensbeeld volgens de antroposofie van Rudolf Steiner
Ik of geest, bewustzijn of astraal lichaam, prana of etherlichaam, fysiek lichaam.
Je leert deze vier delen in hun logica kennen, alsook hun onderlinge verbanden
en ontwikkelingsmogelijkheden kennen.

Je leert de yogapraktijk in de zin van een directe praktische werkveld
om voor het denken, het voelen en de wil kennen.

 
 

2. Ontwikkelen van een dynamische borstwervelkolom en wijdte in het bewustzijn.

Je leert het zogenaamde manipura chakra of derde chakra praktisch kennen
en ontwikkelen in de yoga-oefenwijze en het sociale leven.

Ieder chakra draagt specifieke concrete bewustzijnscapaciteiten
en gewaarwordingen in zich die zowel in de yogahoudingen, alsook
in het sociale leven ontwikkeld kunnen worden.

Het derde chakra staat met een dynamische borstwervelkolom
en de wijdte van het bewustzijn in verbinding.
Je leert de dynamische bewegingen vanuit ruimtegevoel uit te voeren.
Deze vorm van bewegen werkt uitermate opbouwend en regenererend.

Je leert de houdingen goed te differentiëren tussen een
stabiele gecentreerde basis, een dynamische groeibeweging vanuit de
middenromp en een ontspannen nek- en schoudergebied.

Specifieke yogahoudingen ter ontwikkeling van het manipura chakra.

Het concreet ontwikkelen van het chakra werkt heilzaam op het bewegingsapparaat.
Veelvoorkomende problemen aan het bewegingsapparaat en heilzame mogelijkheden.
Het bewegingsapparaat: anatomie, fysiologie en geestelijke samenhangen.

De nieren in relatie tot het derde centrum of het manipura chakra
De actieve stofwisselingsorganen: maag, pancreas, gal en lever
en hun relatie met het bewustzijn.

Heilzame mogelijkheden door yoga en bewustzijnsontwikkeling
voor het bewegingsapparaat, de nieren en de stofwisseling.

 

3. Ontwikkelen van een vrijer en heilzaam ademleven
De vrije adem, het vrije bewustzijn en het vrije bewegingsleven

Hoe staat de ademhaling in relatie tot lichaam, ziel (bewustzijn) en geest?
De vrije ademhaling en de gestuurde ademhaling (Pranayama):
De vrije adem, het ontwikkelen van mentale vrijheid, wijdte en openheid in het bewustzijn.
De gestuurde adem, het zich mentaal en lichamelijk centreren en het stimuleren van de prana-energie.

De vrije ademhaling in relatie tot het vijfde chakra (keelchakra)
Het leren loslaten, openheid in het bewustzijn en het vrijer beleven van de ademhaling.

De ademhaling in zijn kosmische vrije dimensie leren beleven
De 4 dimensies van de adem en de 4 overeenkomstige gewaarwordingen:
Sleutelbeenademhaling / diepe buikademhaling / flankenademhaling / borstkas of gecentreerde hartademhaling
Het ademhalingsstelsel – wetenschappelijke en geesteswetenschappelijke verbanden
De ademhaling en de ontwikkeling van het bewustzijnsleven
De ademhaling en de eiwitstofwisseling

 

4. Ontwikkelen van het hart als centrum van de persoonlijkheid
en het inhoudelijk vormgeven van de yogahoudingen

Het hart als fysiek orgaan en het hart als fijnstoffelijk energiecentrum (hart chakra)
Het ontwikkelen van het hart in de zin van het ontwikkelen van een midden of centrum
Het inhoudelijk leren vormgeven van de yogapraktijk
Het hartcentrum: ontwikkelen van een eigen centrum tegenover openheid naar buiten toe
Het verlevendigen van de borstwervelkolom en de heilzame waarde
Diverse rugwaartsbuigende yoga-oefeningen en de borstwervelkolom
Het ontwikkelen van het gewaarwordingsleven en de heilzame waarde
Verschil tussen gewaarwordingen en gevoelens/emoties
Opbouwen van de warmte-ether en heilzame mogelijkheden
Het hart en de bloedsomloop
Heilzame mogelijkheden ter bevordering van hart en bloedsomloop

 

5. Het ontwikkelen van een gecoördineerd bewegingsleven
Het tweede chakra, een gezonde beendynamiek en vertrouwen

Het ontwikkelen van het tweede centrum in de yogapraktijk en het waterelement
Het leren coördineren van de bewegingen
in de zin dat men centrerende bewegingen ontwikkelt vanuit de benen naar het heiligbeen
en daar tegenover uitvloeiende bewegingen ontwikkelt in de rug.
Het tweede chakra en de samenhang tot het etherlichaam (energetisch lichaam)
Coördineren en opbouwen van de levenskrachten (etherlichaam) vanuit gedachten/voorstellingen.
Het tweede centrum en het ontwikkelen van een gezonde immuniteit
Het immuunsysteem en het lymfatisch stelsel. De dunne darm.
Het tweede centrum als het centrum van het vertrouwen en de moraliteit

 

 

6. Het ontwikkelen van een lichaamsvrijer denk- en voorstellingsvermogen
Het zesde chakra en het ontwikkelen van een scheppende gedachtekracht

De scheppende vormgevende kracht van het denken.
Het leren vormgeven en doorvormen van het lichaam in de yogahoudingen vanuit heldere gedachten/voorstellingen.
en het leren vormgeven en doorvormen van het denken zelf.
Yoga en meditatie zonder gedachte versus met gedachte/voorstelling
Diverse mentale bewustzijnsoefeningen (zielsoefeningen) en hun heilzame waarde.
Ontwikkelen van wijdte en overzicht in het denken.
Het ontwikkelen en sterken van het scheppend denkvermogen als therapeutische ondersteuning bij depressie.
De depressie en de lever, samenhang tot de chemische ether of het waterelement
Heilzame waarde van de ontwikkeling van het zesde centrum en het mentaal voorstellingsvermogen

 

7. Yoga als universele ontwikkelingsweg
De evolutie van de yoga

De traditionele yogaweg – ontstaan, geschriften en evolutie.
De Bhagavat Gita en de ontwikkeling van het Zelf.
De Raja yogaweg in het licht van de huidige tijd.
Jnana-yoga, bhakti-yoga en karma yoga.

Evolutie van de yogaweg in onze huidige tijd
Verschillende hedendaagse yogastijlen en hun grondleggers:
T. Krishnamacharya, BKS Iyengar, Pattabhi Jois, Swami Sivananda,…

Verschillende Indische yogameesters: Swami Sivananda, Sri Aurobindo, …
Heinz Grill en de ontwikkeling van de nieuwe yogawil of het nieuwe yoga-gewaarworden.

De nieuwe yogawil en zijn relatie tot de antroposofie van Rudolf Steiner.

De oosterse weg vanuit het lichaam naar de geest.
De westerse individuatieweg vanuit de geest naar de materie.
Een hedendaagse zielsgeestelijke ontwikkelingsweg
vraagt de integratie in het sociale leven.