Yoga- en leerschool Trikon

YOGASCHOOL

Esthetische bewegingsvorming
en integrale bewustzijnsontwikkeling

School voor yoga, beweging en bewustzijnsvorming

Aan de yogaschool kan je wekelijks heel concrete, boeiende en leerrijke yoga lessen volgen te Beernem, Brugge, Oostende, Veurne en Torhout. De lessen zijn voor iedereen geschikt. Er kunnen ook yogasessies en lessenreeksen op maat aangevraagd worden door diverse organisaties, verenigingen en bedrijven.

Hogeschool voor yoga en ziels-geestelijke ontwikkeling

Aan de hogeschool voor yoga te Beernem kan je terecht voor gefundeerde verdiepende yogaworkshops, yogascholingen en yoga opleidingen. Deze scholingen zijn vooral geschikt voor mensen die zoeken naar een integrale ontwikkeling van hun bewustzijns- en geestelijke mogelijkheden, die zoeken naar inhoudelijke verruiming en goede vooruitgang in hun yogapraktijk.

Bij Trikon kan je terecht voor yogalessen waarbij de diverse creatieve leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van het individu centraal staan. Je wordt op alle vlakken heel goed begeleid. De oefeningen worden goed uitgelegd, gecorrigeerd en veelvuldig gedemonstreerd zodat je een goede voorstelling krijgt omtrent de uitvoering. De klemtoon ligt op het creatief leerproces en de ontwikkeling van je mogelijkheden op zowel lichamelijk en geestelijk vlak en niet zozeer op het louter achtereenvolgens enkel technisch uitvoeren van yogahoudingen.

De yogalessen zijn inhoudelijk goed onderbouwd zodat je de samenhangen zelf leert kennen en begrijpen. Je leert goede voorstellingen ontwikkelen voor de afzonderlijke yogahoudingen zodat je ze van daaruit bewuster kan leren vormgeven. Je leert de yogahoudingen esthetisch en ritmisch vormgeven en een heel licht, lichtvol en opbouwend bewegingsleven ontwikkelen.Je leert hoe je het lichaam dynamisch kan inzetten en tegelijk vrij en ontspannen kan blijven in je bewustzijn en je geest en de adem hierdoor heel vrij kan toelaten.

Deze yoga-praktijk waarbij de creatieve leerprocessen en het bewust ritmisch leren vormgeven van de yogahoudingen centraal staat werkt algemeen zeer heilzaam, rustgevend, stabiliserend en opbouwend op het lichaam, de levenskrachten en het bewustzijn. Het denken, het voelen en de wil worden gesterkt en in hun mogelijkheden verruimd.

De oefenwijze leidt tot nieuwe inzichten, nieuwe gewaarwordingen en ook tot nieuwe mogelijkheden voor het sociale leven. Je ontwikkelt naast ontspanning en meer innerlijke rust meer wijdte in het bewustzijn en een heel concreet, helder, geordend en opbouwend relatievermogen naar buiten toe.

Yogaschool Trikon werd opgericht in 1992. De lessen worden gegeven voor Rudy Vancoillie – professioneel yogadocent sedert 1991.

Ondertussen werden er in de hogeschool voor yoga heel wat mensen opgeleid die nu zelf yogalessen aanbieden in Vlaanderen.