YOGA WORKSHOPS

Yoga trainingen
voor iedereen met enige ervaring
Matig gevorderden

Yogaschool Trikon: Bloemendalestraat 111,
8730 Beernem

Actief, esthetisch en vanuit klare gedachten leren doorvormen van de verschillende yogahoudingen.
Geschikt voor iedereen gelijke welke yogastijl je beoefend.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Yogatraining van 9u tot 12u

Aansluitend vrijblijvend gedeelte
studie spirituele tekstinhoud/ meditatie
12u10 tot 13u.

Yogaschool Trikon te Beernem

 

Yogatraining van 9u tot 12u

Aansluitend vrijblijvend gedeelte
studie spirituele tekstinhoud/ meditatie
12u10 tot 13u.

Yogaschool Trikon te Beernem

Van 9u tot 12u

Aansluitend vrijblijvend gedeelte
studie spirituele tekstinhoud/ meditatie
12u10 tot 13u.

Yogaschool Trikon te Beernem

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Van 9u tot 12u

Aansluitend vrijblijvend gedeelte
studie spirituele tekstinhoud/ meditatie
12u10 tot 13u.

Yogaschool Trikon te Beernem

Wat kan je verwachten?

Tijdens de yoga workshops worden er diverse yogahoudingen intensief en herhaaldelijk beoefend. Op die manier krijg je geleidelijk aan meer toegang tot die houdingen en leer je de yogahouding vanuit het aan de basis liggend idee vormgeven. Je leert de houdingen vanuit een bepaalde gedachte of voorstellingsinhoud scheppend actief vormgeven en van daaruit ook de gewaarwordingsdimensie van de houding tot uitdrukking brengen. 
De oefeningen worden hiervoor meermaals uitgevoerd, aanschouwelijk gedemonstreerd en individueel gecorrigeerd zodat je geleidelijk aan de houding met meer voorstelling bewustzijnsactief leert doorvormen.
De workshops leiden altijd tot goede vorderingen en nieuwe ontwikkelingsstappen in je individuele praktijk.

Voor wie?

De workshops zijn voor iedereen geschikt die reeds yoga deed. De workshops bieden voor iedereen, gelijk welke yogastijl er beoefend wordt, verrijkende ontwikkelingsmogelijkheden. Ze zijn geschikt voor al diegenen die goede vorderingen willen maken in de yogapraktijk en zoeken naar bewustzijnsontwikkeling en verrijking van de praktijkmogelijkheden.

Thema

Algemeen thema voor dit najaar is het ontwikkelen van de concrete, opbouwende en heilzame vormgevende bewustzijnsmogelijkheden van de mens. Het vanuit gedachten leren doorvormen van de diverse yoga-houdingen en hierbij de specifieke opbouwende
gewaarwordingen ontwikkelen. Deze specifieke gewaarwordingen staan met de chakra’s in verbinding.

PRAKTISCHE GEGEVENS

Locatie: Yogaschool Trikon – Bloemendalestraat 111 – 8730 Beernem

Makkelijk te bereiken vanaf de E40.

Cursusbijdrage: 30 euro per workshop

DATA

Zondag 3 oktober 2021 van 9u tot 12u:  schrijf je online in

Zondag 24 oktober 2021 van 9u tot 12u:

Zondag 5 december 2021 van 9u tot 12u:  schrijf je online in